Kan werknemer geboorteverlof spreiden?

8 december 2019

De vrouw van een werknemer is bevallen en daarom wil hij kraamverlof opnemen. Kunt u mij vertellen of hij de verlofdagen aaneengesloten moet opnemen of dat hij de dagen kan spreiden over een langere periode?

Werknemers kunnen gebruikmaken van een geboorteverlofregeling. Deze heeft het kraamverlof vervangen in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Het betaalde geboorteverlof is iets uitgebreider dan voorheen het betaalde kraamverlof.

Een week geboorteverlof

Werknemers kunnen nu na de bevalling van hun partner een aantal verlofdagen opnemen, dat qua duur gelijk is aan de wekelijkse arbeidsduur zoals in de arbeidsovereenkomst van de werknemer is vastgelegd. Werkt uw werknemer veertig uur per week, dan heeft hij recht op veertig uur betaald verlof. Die uren moet de werknemer binnen een periode van vier weken opnemen.

Deze periode start de dag na de bevalling van de partner. Dit verschilt van het kraamverlof: toen begon de periode op de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont.

De werknemer is in principe vrij om zelf te bepalen wanneer hij de verlofdagen opneemt binnen die vier weken. De wet verplicht niet dat de verlofdagen aaneengesloten moeten zijn. Hij kan de verlofdagen dus spreiden.

In de cao of het personeelsreglement kunnen geen voor werknemers nadelige, afwijkende afspraken over deze opname van het geboorteverlof staan.

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 is er ook nog aanvullend geboorteverlof. De werknemers ontvangen tijdens dit aanvullende verlof geen loon maar een uitkering van UWV.

Het aanvullend geboorteverlof bedraagt maximaal vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur per week. De werknemer kan de verlofdagen binnen een periode van zes maanden na de eerste dag van bevalling opnemen en mag ook deze verlofdagen spreiden. Maar bij dit verlof kunt u de gekozen spreiding wél weigeren als u een zwaarwegende reden heeft.Meer informatie over (aanvullend) geboorteverlof en ouderschapsverlof vindt u in de toolbox Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo.