Fikse stijging gebruikelijk loon dga: € 56.000 in 2024

11 december 2023 | Door redactie

Het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (dga) komt in 2024 uit op € 56.000, blijkt uit gegevens van de Belastingdienst. Dat is opnieuw een flinke 'loonsverhoging' voor de dga, want in 2023 is dit standaardbedrag nog € 51.000.

Een dga met een eigen bv is naast directeur ook werknemer van die bv. En zou dus kunnen proberen om wat belasting te besparen door zichzelf maar een schijntje aan loon uit te keren. Om dat te voorkomen kent de wet de regeling voor het gebruikelijk loon. Die schrijft voor dat de werkgever van de dga in de loonaangifte een salaris moet opgeven dat 'gebruikelijk' is voor zijn werkzaamheden.

Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon geschrapt

Om het gebruikelijk loon te bepalen (toolbox) moet een dga voor 2024 kijken naar het hoogste bedrag van deze drie bedragen:

  • het loon van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’;
  • het loon van de meestverdienende werknemer van de bv of van een verbonden vennootschap;
  • € 56.000 (het standaardbedrag voor 2024).

Tot 2023 kon een dga nog gebruikmaken van de zogeheten doelmatigheidsmarge. Daardoor mocht een dga 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking opgeven als gebruikelijk loon. Maar met ingang van 2023 is er een streep gezet door de doelmatigheidsmarge. Dga's die de marge gebruikten, moeten dus dit jaar een hoger gebruikelijk loon hanteren. Dat betekent simpelweg meer belasting betalen. In de praktijk blijkt dat de Belastingdienst aandachtig meekijkt of een dga inderdaad hoger is gaan zitten met het loon.

Bewijslast gebruikelijk loon bij dga

De bewijslast dat het gebruikelijk loon ook echt gebruikelijk is, ligt bij de dga. Rechters blijken in de regel niet al te snel aan te nemen dat het loon lager moet zijn dan het standaardbedrag. Ook als een dga parttime werkt voor de bv, moet nog steeds onderbouwd worden dat het loon lager moet zijn dan het standaardbedrag (artikel). Wel is het eerder dit jaar een dga gelukt om het gebruikelijk loon te verlagen vanwege financiële malaise bij zijn bv.

Bedrag gaat hard omhoog

De verhoging van € 51.000 naar € 56.000 hangt samen met een flink hoog getal voor de wettelijke inflatiecorrectie. Maar na jaren met gematigde stijging is het opnieuw een flinke stijging, want in 2023 is het standaardbedrag al verhoogd van € 48.000 naar € 51.000. Het nieuwe bedrag voor 2024 is te lezen in een overzicht (pdf) van de Belastingdienst met de nieuwe tarieven voor de loonheffingen in 2024, dat hoort bij de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2024. Wel moeten alle belastingplannen (en dus ook de tarieven) voor 2024 nog groen licht krijgen van de Eerste Kamer. Maar het ligt niet erg voor de hand dat de Senaat een punt zal maken van dit specifieke getal.