Eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 staat online

30 november 2023 | Door redactie

De eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 is gepubliceerd door de Belastingdienst. Hierin staat informatie over de veranderingen in de loonheffingen voor 2024. De fiscus publiceerde ook de bijlage met tarieven, percentages en bedragen die gaan gelden per 1 januari 2024.

Lees ook het nieuwsartikel Tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 gepubliceerd

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 staan de op dit moment bekende wijzigingen die van belang zijn voor de loonheffingen per 1 januari 2024. De Belastingdienst heeft ook de bijlage bij de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 gepubliceerd met daarin de tarieven, percentages en bedragen die gelden per 1 januari 2024 en die een werkgever nodig heeft bij de aangifte loonheffingen. In de nieuwsbrief bevat onder meer de volgende onderwerpen:

Verruiming vrijstelling ov-abonnementen en voordeelurenkaarten

Werkgevers kunnen een ov-abonnement of voordeelurenkaart (hierna: ov-kaart) aan de werknemer ter beschikking stellen, verstrekken of de kosten daarvan vergoeden. Op dit moment zijn er twee regelingen voor het onbelast verstrekken van een ov-kaart. Maar per 1 januari 2024 vervalt het onderscheid tussen het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen hiervan. Vanaf dan geldt dat, als de werknemer de ov-kaart (ook) gebruikt voor zakelijke reizen (waaronder woon-werkverkeer), de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling van een ov-kaart gericht is vrijgesteld. De mate van het privégebruik is vervolgens niet van belang en het privégebruik is niet belast.

Wijzigingen in de aangifte loonheffingen

Per 2024 zijn er ook twee wijzigingen in het aanleveren van gegevens met de aangifte loonheffingen. De eerste is het vervallen van de rubriek ‘Indicatie vakantiebonnen toegepast’. Vakantiebonnen kwamen in de praktijk al niet meer voor. Een werkgever gebruikte de rubriek tot en met 2023 alleen nog in situaties waarin sprake was van een tijdspaarfonds. In verband daarmee heeft de Belastingdienst de rubriek ‘Indicatie deelname tijdspaarfonds’ toegevoegd. Met een ‘tijdspaarfonds’ bedoelt de fiscus een afspraak tussen werkgever en werknemer, waarbij de werknemer een zelfstandig recht heeft op vakantiebijslag en op loon tijdens vakantie, verlof en verzuimdagen, tegenover een tijdspaarfonds dat de bedrijfsorganisatie heeft ingesteld.

Verwerking in Handboek Loonheffingen 2024

Veranderingen die op een later moment definitief worden en de uiteindelijke tarieven voor 2024 worden in latere versies van de Nieuwsbrief Loonheffingen uiteengezet. Alle aanpassingen worden uiteindelijk verwerkt in het Handboek Loonheffingen 2024, dat de Belastingdienst naar verwachting in februari 2024 publiceert.