Fiscus klampt zich vast aan afroommethode

17 maart 2016 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën vindt dat de afroommethode niet ondergeschikt is aan de vergelijkingsmethode, zoals Gerechtshof Amsterdam onlangs oordeelde. Hij vindt beide methoden even geschikt om de hoogte van het gebruikelijk loon te bepalen.

In de toelichting op het besluit om af te zien van cassatie, stelt de staatssecretaris dat beide methoden even geschikt zijn om aan te tonen dat het loon van de directeur-grootaandeelhouder gebruikelijk is of niet. Het standpunt van de staatssecretaris is opmerkelijk. Gerechtshof Amsterdam oordeelde onlangs dat de afroommethode alleen toegepast mag worden als er geen vergelijking mogelijk is. Dat het hof de vergelijkingsmethode voorrang geeft boven de afroommethode, zou misschien afgewezen kunnen worden door de Hoge Raad, vindt de staatssecretaris.

Afroommethode kan vermoeden opleveren

Desondanks ziet de staatssecretaris af van cassatie. De uitkomst van de afroommethode zou volgens de staatssecretaris een vermoeden op kunnen leveren dat er geen vergelijkbare werknemer zonder een aanmerkelijk belang is. In deze zaak had de inspecteur dit punt echter niet gemaakt en hij kan dit in cassatie ook niet meer inbrengen.

Rechter keurt afroommethode vaker af

De laatste tijd hebben rechtbanken en gerechtshoven regelmatig het gebruik van de afroommethode door de fiscus afgekeurd. Hierdoor leek het gebruik van de afroommethode steeds verder ingeperkt te worden. Ook de advocaat-generaal (AG) heeft zich in een andere zaak onlangs nog kritisch uitgelaten over de afroommethode. De AG  stelde zelfs dat door de wijzigingen in de gebruikelijkloonregeling (tool) de staatssecretaris blijkbaar zelf ook vindt dat het belang van de afroommethode is afgenomen. In een eerdere zaak over de afroommethode zag de staatssecretaris immers ook al af van cassatie. Toch liet hij ook toen weten dat de afroommethode wat hem betreft een prima methode was om de hoogte van het gebruikelijk loon te bepalen. Het lijkt er dus op dat de fiscus de afroommethode nog niet afgeschreven heeft.