Innovatieve dga mag minimumloonplicht negeren

8 november 2016 | Door redactie

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een innovatieve bv mag zelfs minder dan het minimumloon verdienen als hij kan aantonen dat dit noodzakelijk is. Dat heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën gezegd in antwoorden op Kamervragen. Hiermee zet de staatssecretaris de deur open voor het ontwijken van het wettelijk minimumloon.

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet aan de gebruikelijkloonregeling te versoepelen voor innovatieve start-ups. In eerste instantie leek het erop dat de dga, net als elke werknemer, in ieder geval het minimumloon moest verdienen als het gebruikelijk loon van € 44.000 niet haalbaar was. Nu blijkt echter dat een dga van een innovatieve bv zelf minder dan het minimumloon mag krijgen. Uit de schriftelijke antwoorden (pdf) op vragen over het Belastingplan 2017 schrijft de staatssecretaris dat afwijken van het wettelijke minimumloon mogelijk is zonder afzonderlijke tegenbewijsregeling.  

Lager dan minimumloon ongebruikelijk

Het antwoord van de staatssecretaris is opmerkelijk, aangezien het kabinet veel werk maakt van de handhaving van het minimumloon, bijvoorbeeld door middel van de verschillende maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies (tools). Zeker bij kleine innovatieve start-ups, waarbij een beloning in de vorm van een aandelenpakket gebruikelijk is, kan dit dus al leiden tot een loon van minder dan het minimumloon als het aandelenpakket 5% of meer bedraagt en een werknemer dus ook aanmerkelijkbelanghouder wordt.