Check of uw medewerker een strafblad heeft!

10 januari 2013 | Door redactie

Als er een nieuwe werknemer of vrijwilliger in uw organisatie aan de slag gaat, controleert u natuurlijk altijd of de persoon een strafblad heeft. Zonder een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of Verklaring van Geen Bezwaar loopt uw organisatie namelijk het risico dat de medewerker zonder dat u er erg in heeft opnieuw de fout in gaat. Zorg dus dat u weet wie u in huis haalt!

In Duitsland kon een arts afgelopen jaren gewoon bij verschillende ziekenhuizen aan de slag, nadat hij bij zijn sollicitatie een Verklaring van Geen Bezwaar uit 2006 had laten zien. Maar ook in Nederland worden dergelijke verklaringen lang niet altijd goed gecontroleerd. Zo werd onlangs bij een verpleeghuis een arts met een omstreden verleden aangenomen, omdat de sollicitatiecommissie had nagelaten een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen. De arts had bij zijn aantreden namelijk verzwegen dat hij in het verleden was veroordeeld voor een moordaanslag. Inmiddels heeft staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid aangekondigd maatregelen te nemen om te voorkomen dat personen met een omstreden verleden in een vertrouwensfunctie, zoals artsen, aan het werk kunnen gaan.

Zo controleert u de VOG van een werknemer

Sommige non-profitorganisatieszijn verplichtom hun werknemers een bewijs van goed gedrag te laten overleggen. Onderwijsinstellingen bijvoorbeeld, maar ook werknemers en vrijwilligers in de ouderen-, gehandicapten- en jeugdzorg en vrijwilligers bij scouting, sportclubs en kinderkampen zijn al enige tijd verplicht aan te tonen dat zij in het verleden geen strafbare feiten hebben begaan. Als een medewerker over een strafblad beschikt, krijgt hij van het ministerie van Justitie namelijk geen verklaring. Het is aan u om ook te controleren of een dergelijke VOG of Verklaring van Geen Bezwaar recent is afgegeven.