OR, zet initiatiefrecht in voor veiligheid werknemers

13 september 2023 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) heeft een behoorlijke vinger in de pap als het gaat om de arbeidsomstandigheden van de werknemers. De OR kan inspringen als blijkt dat bepaalde zaken tot een onveilige situatie kunnen leiden, maar hoe?

De OR heeft instemmingsrecht op regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden (artikel 27, lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden, WOR). Daarnaast heeft de OR volgens artikel 28 WOR de speciale taak om het naleven van de regels op het gebied van arbeidsomstandigheden te bevorderen. De OR moet dus aan de bel trekken als de werkgever of juist een groep werknemers zich niet aan de regels houdt. Maar ook als een nieuwe situatie ontstaat waarover (nog) niets in het arbobeleid staat, heeft de OR mogelijkheden om in te grijpen. 

OR kan ingrijpen dankzij initiatiefrecht

Als de OR vindt dat het arbobeleid niet meer voldoende aansluit bij de praktijk, kan hij op basis van het initiatiefrecht (artikel 23 WOR) met de bestuurder in gesprek gaan over de situatie op de werkvloer of hem een concreet voorstel doen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Om zo’n voorstel kracht bij te zetten, kan de OR input verzamelen via een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) of een eigen achterban­enquête. De uitkomsten brengen aan het licht wat in de organisatie de knelpunten zijn en waar dus ruimte zit voor verbetering.

OR kan veel bereiken met initiatiefrecht

Het initiatiefrecht biedt de OR de ruimte om met de bestuurder in gesprek te gaan of hem ongevraagd te adviseren over elk onderwerp dat de organisatie aangaat. Als de OR een initiatiefvoorstel indient, moet de bestuurder dit voorstel minstens één keer inhoudelijk met de OR bespreken. Ook moet de bestuurder de OR schriftelijk informeren wat hij met het voorstel doet. Bekijk voor meer informatie en tips over het inzetten van het initiatiefrecht de toolbox In zeven stappen het meest uit uw initiatiefrecht halen.