Initiatiefrecht inzetten om achterban te peilen

Vanuit huis is het voor de ondernemingsraad (OR) moeilijker om contact te houden met de achterban. Nu organisaties maatregelen nemen om een terugkeer naar kantoor mogelijk te maken, is de input van de achterban onmisbaar. De OR kan het initiatiefrecht inzetten om werknemers een stem te geven.

26 juni 2020 | Door redactie

De OR kan een initiatiefvoorstel bij de bestuurder indienen om een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit te zetten. Zo kan de bestuurder peilen hoe werknemers het thuiswerken tot nu toe hebben ervaren en hoe betrokken zij zich in deze periode bij de organisatie voelen. Wie weet, willen werknemers ook in de toekomst wel vaker thuiswerken. Of verlangen ze erg terug naar kantoor. De OR kan het MTO aangrijpen om te inventariseren hoe werknemers denken over een terugkeer.

Hele achterban in één keer bereiken

Een vragenlijst is een goede manier om de hele achterban in één keer te bereiken. Veel werknemers werken vanuit huis en het kan voor OR-leden lastig zijn om de achterban te bereiken. De OR kan in samenspraak met de bestuurder peilen of werknemers het zien zitten om weer naar kantoor te komen en onder welke voorwaarden zij zouden willen werken. Hierbij kunt u denken aan looppaden waardoor het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden (tool), een eigen toetsenbord dat de werknemers elke dag opnieuw op de werkplek aansluiten of een vaste werknemer die koffierondes loopt.

Voordelen voor organisatie benoemen

De OR kan het initiatiefrecht inzetten om een MTO voor te stellen. Dat recht is vastgelegd in artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De OR dient het voorstel schriftelijk in. Een slimme OR somt daarin de voordelen voor de organisatie op: werknemers kunnen hun ei kwijt, hun zorgen delen en input leveren voor mogelijke maatregelen. De bestuurder moet met de OR vergaderen over het voorstel en mag pas daarna een beslissing nemen. Deze beslissing deelt hij schriftelijk mee aan de OR, voorzien van argumenten.