Ondernemersorganisaties pleiten voor procesinnovatie

Een nieuwe regeling is nodig om procesinnovatie bij mkb-ondernemingen te stimuleren. Dat schreven MKB-Nederland en VNO-NCW recent in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de twee ondernemersorganisaties blijft procesinnovatie – die bijvoorbeeld voor goedkopere of snellere productie moet zorgen – in veel mkb-sectoren achter.

17 november 2020 | Door redactie

Door de coronacrisis hebben ondernemingen op dit moment nauwelijks financiële ruimte om investeringen te kunnen doen. Tegelijkertijd moeten zij hun productiviteit verhogen om internationaal concurrerend te kunnen blijven. Dit speelt vooral in de maakindustrie, waarbij materialen tot nieuwe producten worden verwerkt. Een regeling voor het stimuleren van procesinnovatie zou uitkomst kunnen bieden. MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen er wel op dat moet worden voorkomen dat de productie die uit procesinnovatie voortvloeit in het buitenland wordt uitbesteed. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn van mening dat productie en toekomstige innovaties in Nederland moeten blijven.

Snelle digitalisering vereist 

Om productiviteitsgroei te stimuleren, is ook snellere digitalisering een vereiste, aldus de ondernemersorganisaties. Zij roepen de Tweede Kamer op om in te zetten op een digitale variant van de InnovatiePrestatieContracten-regeling (IPC). De IPC-regeling is een subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die samen een meerjarig innovatieproject uitvoeren. In IPC-projecten staan innovatie, samenwerking en kennisoverdracht centraal.

Budget voor MKB Hackatons 

Als het aan MKB-Nederland en VNO-NCW ligt, moet er ook budget komen voor MKB Hackatons. Tijdens een MKB Hackaton gaan teams van ondernemers en experts aan de slag met het ontwerpen van een digitale oplossing binnen sectoren. Die oplossing werken zij vaak ook gezamenlijk uit.

Opzetten van brede stimuleringsregeling 

Het ministerie van Economische Zaken heeft eerder toegezegd om een brede stimuleringsregeling voor procesinnovatie op te zetten, maar gaf daar nog geen uitvoering aan. MKB-Nederland en VNO-NCW hopen dat het ministerie dat nu wel gaat doen.