Alcohol- of drugscontrole moet eerst langs OR

29 mei 2015 | Door redactie

De werkgever mag niet zomaar een alcohol- of drugscontrole onder de werknemers uitvoeren. Dat is een flinke aantasting van de privacy en daarom zal hij eerst langs uw OR moeten: het instemmingsrecht is van toepassing. Onlangs stemde een OR wel in met een drugscontrole, maar een alcoholcontrole kwam er niet doorheen.

De ondernemingsraad van Shell had ingestemd (artikel 27 lid 1d, 1k, 1l WOR) met de twee drugscontroles onder de werknemers. Bij de controle kwamen zestig tot zeventig werknemers niet door de drugscontrole heen. Deze mensen krijgen geen toegang meer tot het terrein. Het zou voornamelijk gaan om werknemers in dienst van aannemers. De bedrijfswoordvoerder benadrukt dat er geen onderscheid is gemaakt bij de controles: zowel vaste als tijdelijke krachten zijn getest.

Let op de test die bij de drugscontrole wordt ingezet

Vakbond FNV had geen problemen met de controles, maar trok wel de gebruikte urinetest in twijfel, aangezien die alleen cannabis aantoont. Die stof kan echter vier of vijf dagen later nog in het bloed opduiken. Ook bij iemand die helemaal geen wiet heeft gerookt, maar naast iemand heeft gestaan die dat wel deed. De speekseltest van de politie is betrouwbaarder en toont bovendien ook het gebruik van andere drugs aan.
Een alcoholcontrole zal voorlopig niet plaatsvinden. De centrale ondernemingsraad (COR) gaat daarmee namelijk niet akkoord, zolang het in een bar in het hoofdkantoor nog mogelijk is om alcohol te krijgen.

Instemmingsrecht voor alcohol- en drugsprotocol

Het is ook goed mogelijk dat uw OR een alcohol- en drugsprotocol krijgt voorgelegd ter instemming. Kijk daarbij eerst naar de redenen hiervoor. Er zullen grenzen, maatregelen en sancties in het protocol zijn opgenomen. Met de OR bekijkt u of het protocol past binnen het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de organisatie en of het niet te streng is. Het is natuurlijk verstandig om ook aandacht te besteden aan preventieve maatregelen.