Camera’s op de werkplek tasten privacy aan

21 maart 2013 | Door redactie

Een werkgever mag niet zomaar camera’s ophangen in de organisatie. Dit tast namelijk de privacy van de werknemers aan. Toen een metaalbedrijf onlangs toch ongevraagd 28 camera’s plaatste, zorgde dat ervoor dat de werknemers zich begluurd voelden. Een werkgever die camera’s wil ophangen, moet daarvoor altijd eerst een instemmingsverzoek indienen bij de OR.

FNV Bondgenoten eiste dat het metaalbedrijf de camera’s – die in de kantine, op de werkplek en op het bedrijfsterrein hingen – zou verwijderen. Werknemers voelden zich bespied en aangetast in hun privacy. De organisatie plaatste de camera’s om het grote aantal meldingen van diefstallen terug te dringen en voor de veiligheid van de werknemers. Wel zijn de camera’s verwijderd totdat er een constructieve oplossing is gevonden. FNV vindt het tijdelijk verwijderen onvoldoende en heeft aangegeven naar de rechter te stappen als de camera’s niet blijvend verdwijnen.

Camera’s tasten privacy werknemers aan

Uw bestuurder zal goede redenen moeten aanvoeren om het plaatsen van camera’s te verantwoorden naar uw OR, want volgens artikel 27 lid 1l WOR heeft de OR instemmingsrecht bij dit onderwerp. De veiligheid van de werknemers en het pakken van een dief zijn mogelijk goede argumenten, maar de bestuurder moet eerst overwegen of er geen andere manieren zijn om dit aan te pakken, zonder dat de privacy van de werknemers in het geding komt. Verder is het belangrijk om de werknemers – maar ook eventuele klanten – op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van camera’s als die worden opgehangen om een andere reden dan diefstal.