Primaire arbeidsvoorwaarde niet zomaar wijzigen

21 maart 2012 | Door redactie

Wil de bestuurder de arbeids- en rusttijdenregeling van de werknemers wijzigen, dan moet hij de OR om instemming vragen. Maar soms raken de wijzigingen van de werkgever de primaire arbeidsvoorwaarden, zoals het salaris of de arbeidsuren. In dat geval moet de bestuurder overeenstemming bereiken met de vakbonden. Dit bleek onlangs uit een rechtszaak bij het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch.

In deze rechtszaak ging het om een wijziging van de dienstroosters. De Brandweer Zuid-Limburg zou hierbij ook de verdeling van de werk-, wacht-, en slaapuren binnen de 24-uursdiensten van de werknemers veranderen, waardoor de werknemers meer actieve uren zouden werken. Toen de bestuurder de OR om instemming vroeg, ging deze niet akkoord. Samen met de vakbonden was de OR van mening dat het hier ging om een wijziging van een primaire arbeidsvoorwaarde. Hiervoor moest de bestuurder overleg met de vakbonden voeren. Via de rechter wilde de bestuurder vervangende toestemming krijgen.

Arbeidsduur is primaire arbeidsvoorwaarde

Volgens het hof veranderde de arbeidsduur door de wijzigingen en daarmee was er sprake van een wijziging van de primaire arbeidsvoorwaarden. Aangezien het niet de bedoeling van de wetgever was om de OR hierover instemmingsrecht te geven, moest de bestuurder met de vakbonden in overleg. De rechter kon de bestuurder geen vervangende toestemming geven, omdat het instemmingsrecht van de OR in deze zaak niet van toepassing was.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 31 januari 2012, LJN: BV2621