Welke beslissingen zijn mogelijk op een instemmingsaanvraag?

25 maart 2021

De bestuurder heeft een instemmingsverzoek bij onze ondernemingsraad (OR) ingediend. We zijn het grotendeels eens met het voorgenomen besluit, maar niet helemaal. De bestuurder wil zijn voorgenomen besluit niet aanpassen. Welke opties hebben we om als ondernemingsraad op de instemmingsaanvraag te beslissen?

Als u er als ondernemingsraad niet helemaal uitkomt met de bestuurder, heeft u verschillende mogelijkheden. 

Niet beslissen

U kunt ervoor kiezen om niet te beslissen, totdat de bestuurder aan uw wensen voldoet. Dit is een risicovolle stap, want als u niet beslist dan kan de bestuurder de rechter vragen om vervangende toestemming. Feitelijk geeft u hiermee uw instemmingsrecht uit handen aan de kantonrechter.

Als de bestuurder een besluit neemt zonder de instemming van de ondernemingsraad dan is dat besluit nietig. Tenminste, als de ondernemingsraad tegenover de ondernemer schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft gedaan. De ondernemingsraad kan alleen een beroep op de nietigheid doen binnen een maand nadat hetzij de ondernemer hem zijn besluit heeft meegedeeld, hetzij - bij gebreke van deze mededeling - de ondernemingsraad is gebleken dat de ondernemer uitvoering of toepassing geeft aan zijn besluit.

De ondernemingsraad kan de kantonrechter vervolgens verzoeken de ondernemer te verplichten zich te onthouden van de uitvoering of toepassing van een nietig besluit. Omgekeerd kan de bestuurder de kantonrechter vragen om te verklaren dat de ondernemingsraad ten onrechte een beroep heeft gedaan op nietigheid.

Instemmen

Als de verschillen van inzicht minimaal zijn, kunt u ervoor kiezen om toch in te stemmen. U mag als ondernemingsraad best streng zijn voor de bestuurder, maar soms kan het een strategisch voordeel opleveren om een klein onderwerp 'weg te geven', zodat u daar iets anders voor terug kunt vragen. Dat is een kwestie van onderhandelen. Uiteraard doet u dit nooit voor grote en belangrijke onderwerpen die flinke gevolgen hebben voor de medewerkers.

Instemming weigeren

Als het onderwerp waar het verschil van mening over bestaat zo belangrijk is dat u hier niet mee in kunt stemmen, weigert u de instemming. Hier geldt dezelfde juridische procedure als bij niet beslissen.

Alleen, met een goed gemotiveerde afwijzing van het instemmingsverzoek heeft uw ondernemingsraad een sterkere positie bij de kantonrechter. Het zal voor de bestuurder dus lastiger zijn om vervangende instemming te krijgen van de kantonrechter, dan als u geen beslissing neemt.

Het is raadzaam om in uw weigering duidelijk aan te geven wat er voor nodig is om uw instemming alsnog te krijgen. Dit geeft de bestuurder de mogelijkheid om zijn besluit aan te passen op de punten waar dat nodig is.

Instemmen op voorwaarden

Het is ook mogelijk om instemming te geven op voorwaarden. U laat de bestuurder dan weten dat u instemt met het voorgenomen besluit als hij bij de uitvoering daarvan aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Zo kunt u bijvoorbeeld akkoord gaan met een instemmingsverzoek over een klachtenregeling, op voorwaarde dat minimaal u mee mag beslissen over de personen die de klachten behandelen.

Als u instemt op voorwaarden moet u dit duidelijk en schriftelijk vastleggen. U wilt immers niet het risico nemen dat de bestuurder er 'overheen leest'  of uw voorwaarden naar eigen inzicht interpreteert.Meer informatie over het instemmingsrecht vindt u in de toolbox Regel het instemmingsrecht van de OR in acht stappen.