Duurzaam ondernemen met de ISDE

6 mei 2022 | Door redactie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) stimuleert het kabinet duurzaam ondernemen en de aanschaf van kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare warmte. De ISDE-subsidie loopt door tot 2030. Er geldt wel: de eerste die aanklopt, wordt als eerste gehoord.

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel en er is ook op allerlei manieren financiering voor duurzame investeringen. Uw organisatie kan het productieproces, gebouw of bedrijfspand verduurzamen met bijvoorbeeld een (hybride) warmtepomp en een zonneboiler. In 2022 is er € 228 miljoen budget beschikbaar via de ISDE voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen en aansluitingen op een warmtenet. Voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen is er in 2022, € 30 miljoen budget beschikbaar. Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat of maatregel hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp of isolatie. Voor de aansluiting op een warmtenet geldt een vast bedrag van € 3.325. In de maand januari, 2022 zijn er 4.172 aanvragen ingediend voor 9.017 apparaten en/of maatregelen. De deels geschatte claim van deze aanvragen bedraagt € 15,4 miljoen. De geschatte budgetclaim 2022 is inclusief particuliere aanvragen. 

Voorwaarden voor de subsidie ISDE

Om mee te kunnen dingen naar de subsidie, moet uw organisatie ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Ook moet u eerst subsidie aanvragen voordat een koopovereenkomst voor het apparaat wordt gesloten. Het apparaat moet in Nederland geïnstalleerd worden. Binnen 12 maanden nadat u akkoord heeft ontvangen op de subsidieaanvraag neemt uw organisatie het apparaat in gebruik. Wat betreft de administratie: bij het vaststellen van de subsidie is een bewijs nodig dat een bouwinstallatiebedrijf het apparaat heeft geïnstalleerd én moet u natuurlijk de factuur en het betaalbewijs van de aanschaf en van de installatie door het bouwinstallatiebedrijf kunnen overleggen. Het is niet de bedoeling binnen een jaar na de vaststelling van de subsidie het apparaat te verwijderen of te verkopen. Let op: de subsidie is eenmalig. Als er al eerder subsidie is verstrekt voor de betreffende maatregel of het betreffende apparaat, heeft u geen recht op subsidie. Ook is er  geen recht op subsidie als er al fiscaal voordeel is binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA)

Bijlagen bij dit bericht