Uitstel vierde ronde Nationaal Groeifonds tot 1 juni

23 februari 2024 | Door redactie

De vierde ronde van het Nationaal Groeifonds is voorlopig uitgesteld tot 1 juni 2024. In totaal zou in deze ronde € 3,4 miljard beschikbaar gesteld worden. Demissionair minister Adriaansen van Economische Zaken en Klimaat wil voorkomen dat toezeggingen door een nieuw kabinet kunnen worden teruggedraaid.

Het Nationaal Groeifonds is in 2021 ingesteld en zou tot en met 2025 gevuld worden met in totaal € 20 miljard voor investeringen in onder meer infrastructuur, innovatie en duurzaamheid. Die investeringen moeten het 'verdienvermogen' van Nederland op langere termijn vergroten. Het fonds moet de Nederlandse economie helpen om het hoofd te bieden aan allerhande ‘uitdagingen’, zoals klimaatverandering en vergrijzing. Het fonds kan ook ingezet worden voor projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

Nationaal Groeifonds betreft eenmalige investeringen

Ondernemingen en kennisinstellingen kunnen projecten aandragen voor het fonds. Met zo’n project moet minimaal € 30 miljoen gemoeid zijn. Een maximum is er niet. Het moet gaan om een eenmalige investering en niet om een doorlopende overheidsbijdrage. Het Groeifonds is daarmee anders dan Invest-NL. Dat is ook een overheidsfonds, maar dat investeert in onder meer ondernemingen die op de reguliere markt geen lening kunnen krijgen. Ook heeft Invest-NL een rendementsdoelstelling, en dat heeft het Groeifonds niet. Het Groeifonds richt zich op projecten met een ‘publiek belang’ en gaat investeren op 3 terreinen:

  • Kennisontwikkeling (bijvoorbeeld ontwikkeling van kennis en vaardigheden van werknemers).
  • Research & development en innovatie (bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, robots en duurzaamheidstechnologie).
  • Infrastructuur (niet alleen bijvoorbeeld wegen maar ook infrastructuur voor energie).

Het Nationaal Groeifonds moet zorgen voor welvaart op langere termijn, dus het zijn geen investeringen die morgen opdrachten opleveren. Wel kunnen ondernemingen en kennisinstellingen mogelijke investeringen aandragen voor het fonds.