Huis voor Klokkenluiders moet functioneren verbeteren

25 oktober 2017 | Door redactie

De bestuursvoorzitter van het Huis voor Klokkenluiders stapte onlangs op uit onvrede. Het Huis voor Klokkenluiders heeft ruim een jaar na oprichting nog geen enkel onderzoek naar aanleiding gemelde misstanden afgerond. Het Huis laat onderzoeken hoe het zijn functioneren moet verbeteren.

De bestuursvoorzitter van het Huis voor Klokkenluiders Paul Loven, is onlangs voortijdig opgestapt. De aanleiding voor zijn vertrek was de onvrede over het uitblijven van concrete onderzoeksresultaten naar aanleiding gemelde misstanden door klokkenluiders. Ruim een jaar na de oprichting van het Huis voor Klokkenluiders is er nog geen enkel onderzoek afgerond. Uit circa achthonderd meldingen zijn er zo’n dertig onderzoekswaardige kwesties geselecteerd. Daarvan is de helft op diverse formele gronden niet-ontvankelijk verklaard. Gemelde misstanden blijven hierdoor bestaan en klokkenluiders voelen zich niet gehoord of gesteund.

Onderzoek naar problemen Huis voor Klokkenluiders 

Vlak voor zijn vertrek heeft oud-voorzitter Paul Loven met de vier andere bestuursleden voormalig topambtenaar Maarten Ruys gevraagd onderzoek te doen naar de problemen bij het Huis voor Klokkenluiders. Hij rondde onlangs het onderzoek af naar de declaraties van de centrale ondernemingsraad (COR)  bij de Nationale Politie. Aan hem de taak om te onderzoeken hoe het Huis zijn functioneren moet gaan verbeteren.

Huis voor Klokkenluiders heeft capaciteit uitgebreid

Het Huis voor Klokkenluiders werd in 2016 versneld opgericht omdat er onder  klokkenluiders grote behoefte was aan deskundige ondersteuning. In het eerste jaar kreeg het Huis ongeveer twee maal zoveel adviesaanvragen dan verwacht. Daarnaast blijkt de praktijk op sommige punten weerbarstiger dan de theorie. Zo kost het beoordelen en onderzoeken van veel zaken meer tijd dan gedacht. Het Huis heeft daarom haar capaciteit het afgelopen jaar uitgebreid.