Hulp klokkenluiders op EU-niveau met EU-leaks

28 september 2016 | Door redactie

De Europese Groene Partij heeft een online platform gelanceerd met de naam EUleaks. Daar kunnen klokkenluiders ‘volstrekt anoniem en veilig’ documenten uploaden die misstanden aan het licht moeten brengen.

Binnen de EU is een commissie ingesteld die onderzoek doet naar witwassen, belastingontwijking en belastingontduiking. Dit zijn misstanden die vaak als eerste door werknemers worden ontdekt. Op EU-niveau bestaat er sinds 15 december 2015 de richtlijn Bescherming van bedrijfsgeheimen die ook bescherming moet bieden aan klokkenluiders, maar tot nu toe was er nog geen platform waar klokkenluiders terechtkonden. Met EUleaks wil men transparantie bevorderen en ervoor zorgen dat klokkenluiders op Europees niveau beschermd zijn.

Interne meldregeling vanuit Wet Huis voor klokkenluiders

Sinds 1 juli 2016 is elke organisatie wettelijk verplicht om een interne meldregeling in te stellen. Die verplichting vloeit voort uit de Wet Huis voor klokkenluiders die per die datum van kracht is. Die interne meldregeling moet werknemers duidelijk maken welke route zij kunnen volgen als ze een misstand in de organisatie willen aankaarten. Let op: de OR heeft instemmingsrecht op het opstellen of wijzigen van die interne meldregeling (tools).

Klokkenluiders doorverwijzen naar Huis voor klokkenluiders

Veel werknemers weten niet waar ze terechtkunnen als ze vermoeden hebben van een misstand. Veel van hen kloppen daarom aan bij de OR of een vertrouwenspersoon. Klopt een werknemer bij u aan met de vraag waar hij een misstand kan melden? Dan kunt u hem wijzen op de interne meldregeling van uw organisatie of u kunt hem doorverwijzen naar het Huis voor Klokkenluiders. Gaat het om een misstand binnen een concern op Europees of internationaal niveau? Dan kunt u hem wijzen op EUleaks.

EUleaks is geen website waarop u documenten kunt uploaden. Om gebruik te maken van EUleaks gaat u naar de website van De Groenen waar u instructies vindt om EUleaks te gebruiken.