Laat vakantiekracht niet aan zijn lot over

28 juni 2019 | Door redactie

De zomervakantie staat voor de deur en daarmee breekt het moment aan dat vakantiekrachten aan de slag gaan binnen uw organisatie. Om dat vlekkeloos te laten verlopen, is het van belang dat deze tijdelijke krachten goed worden ingewerkt en worden begeleid door de achterblijvers.

De leidinggevende moet ervoor zorgen dat er een handleiding klaarligt voor het werk dat vakantiekrachten moeten opvangen. Zo kunnen deze tijdelijke krachten meteen voortvarend aan de slag (tool) en zijn ze snel productief. Gaat de leidinggevende zelf ook op vakantie, dan is het zaak dat hij tijdig zijn taken delegeert aan de achterblijvers, inclusief de begeleiding van de vakantiekrachten. Deze krachten hebben een aanspreekpunt nodig dat hun eventuele vragen kan beantwoorden, maar de vakantiekracht ook bijsturen en waar nodig ander of extra werk geven.

Houd rekening met wetgeving

Uw organisatie kan niet zomaar alle werkzaamheden naar vakantiekrachten doorschuiven. Taken kunnen bijvoorbeeld te ingewikkeld zijn, te gevaarlijk zijn of privacygevoelige informatie bevatten. Voor minderjarige vakantiekrachten gelden bovendien aanvullende regels op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidstijden (tool). Houd hier rekening mee bij het inschakelen en inwerken van flexkrachten in de zomervakantie.

Vakantiekrachten beschermen tegen pestgedrag

Het is ook belangrijk om vakantiekrachten goed in de gaten te houden, omdat zij op hun werk vaak te maken krijgen met pestgedrag, seksuele intimidatie of nare grappen. Pesten in de organisatie leidt onder andere tot hoger verzuim, lagere productiviteit en het kan ook zorgen voor een slechte reputatie van de organisatie. Soms durven vakantiekrachten geen actie te ondernemen uit vrees dat ze hun tijdelijke baan kwijtraken. Om pesten aan te pakken, moeten werknemers in ieder geval weten waar ze kunnen aankloppen voor hulp. Het is dus belangrijk dat zij de vertrouwenspersoon van de organisatie weten te vinden. Ook het voeren van exitgesprekken aan het einde van de vakantieperiode kan heel verhelderend werken. Eventuele problemen komen dan in ieder geval bij het vertrek van de vakantiekracht aan het licht, zodat uw organisatie die in de toekomst in de kiem kan smoren.