Niet elke taak is geschikt om te delegeren

12 juni 2017 | Door redactie

Het is de taak van de manager om te zorgen dat alles binnen het project, het team of de afdeling op rolletjes loopt. Dat betekent niet dat de manager elke taak zelf moet uitvoeren. Sommige klussen laten zich echter niet uitbesteden.

Bij het delegeren van werkzaamheden (e-learning) zijn drie factoren cruciaal. De werknemer die het werk moet overnemen moet over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken, hij moet bevoegd zijn om de betreffende klus te doen en hij moet er natuurlijk tijd voor hebben of voor kunnen maken (tools). Toch staan nog niet alle seinen op groen als aan deze drie eisen is voldaan; sommige taken kan de manager dan nog steeds beter niet uit handen geven (tool).

Is de overdracht de moeite waard?

Een manager moet altijd de afweging maken of de inspanning van het overdragen van een klus opweegt tegen de tijdswinst die hij ermee boekt. Een rapportage waarvan het opstellen hem eens per maand een kwartier tijd kost, maar waarvan een overdracht een volle werkdag in beslag neemt, is niet snel terugverdiend. Er moeten dan nog aanvullende redenen zijn om de klus te delegeren naast de tijd die de manager erdoor overhoudt. Bijvoorbeeld de continuïteit van het proces of functiescheiding.

Bijlagen bij dit bericht

Delegeren
E-learning | VideoCollege 15 minuten