Bij overgang van onderneming gaat LKV niet mee

18 oktober 2021 | Door redactie

Bij een overgang van onderneming kan de overnemende onderneming het resterende deel van een loonkostenvoordeel niet meer gebruiken. Dat maakt staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid duidelijk in antwoord op Kamervragen.

Als ondernemingsactiviteiten worden overgenomen of voortgezet door een andere onderneming, kan het zijn dat de werknemers automatisch in dienst treden bij de overnemende organisatie. Er is dan sprake van een overgang van onderneming. Het loonkostenvoordeel (LKV) gaat in dat geval niet over. 

LKV volgt uit beschikking Belastingdienst

Bij een overgang van onderneming gaan de rechten en verplichtingen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien over op de overnemende organisatie. Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het LKV is dat de werkgever een arbeidsovereenkomst heeft met een bepaalde categorie werknemers. Het recht op LKV vloeit echter niet voort uit rechten en verplichtingen op grond van die overeenkomst, maar uit een beschikking van de Belastingdienst. Het is een financiële tegemoetkoming van de overheid. De nieuwe werkgever komt daarom niet in aanmerking voor het restant van het LKV van de oude werkgever. Omdat bij een overgang van onderneming de arbeidsovereenkomst wordt voorgezet, is er ook geen sprake van indiensttreding of herplaatsing en heeft de nieuwe werkgever geen nieuw recht op LKV. Ook voldoet de werknemer niet aan de andere voorwaarde dat er sprake moet zijn van een voorgaande uitkering. 

Aanvragen LKV via de aangifte loonheffingen

Volgens de staatssecretaris is het aanvragen van het loonkostenvoordeel via de aangifte loonheffingen laagdrempelig en eenvoudig. Om in aanmerking te komen voor een LKV moet de werkgever twee handelingen verrichten. Als eerste moet hij de doelgroepverklaring van de werknemer die hij in dienst heeft genomen in zijn administratie bewaren. Vervolgens zet de werkgever de indicatie ‘loonkostenvoordeel’ op ‘ja’ (het ‘vinkje’) bij iedere aangifte loonheffingen. 

LKV corrigeren kan tot 1 mei

Mocht een werkgever vergeten zijn een ‘vinkje’ in een aangifte loonheffingen te zetten, dan kan hij dit alsnog rechtzetten. Door een correctiebericht in te sturen kan hij zijn vergissing ongedaan maken, ook over de voorgaande maanden. Hij heeft daarvoor minimaal drie maanden en maximaal 14 maanden de tijd. Correctieberichten die na 1 mei van het volgende jaar worden ingediend, worden niet meer meegenomen bij de vaststelling van de loonkostenvoordelen over het voorgaande jaar.