WAB wil type arbeidsovereenkomst straks op loonstrook

21 november 2018 | Door redactie

Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 2020 werkelijkheid wordt, brengt dat extra administratieve rompslomp voor de salarisadministrateur met zich mee. Die moet de loonstrook dan voor alle nieuwe en bestaande werknemers uitbreiden.

In het wetsvoorstel voor de WAB is een maatregel uitgewerkt die de sectorpremie die werkgevers als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen betalen, vervangt door een systeem waarbij de WW-premie afhangt van de keuze voor een vast of tijdelijk contract. De aard van de arbeidsovereenkomst wordt verplicht op de loonstrook zichtbaar zodat het nieuwe systeem beter is te handhaven. Uw organisatie krijgt hierdoor een extra gegeven te verwerken in de loonaangifte en een extra handeling bij de verwerking van gegevens van alle nieuwe medewerkers.

De werknemer controleert via loonstrook mee

De loonstrook moet minimaal bepaalde gegevens (tool) bevatten. Met de WAB komt daar dus de vermelding bij of het om een tijdelijk of vast contract gaat. Natuurlijk werken veel werkgevers met een salarissoftware die zowel de loonaangifte als de loonstroken genereert. Zo kan de werknemer via de loonstrook de werkgever controleren. Als de werkgever te weinig WW-premie afdraagt, doordat hij in de loonaangifte een vast contract heeft doorgegeven, maar op de loonstrook aan de werknemer een tijdelijk contract heeft vermeld, kan er (opzettelijk) verkeerde informatie verstrekt zijn. Er is dan sprake van valsheid in geschrifte waarvoor de werkgever strafrechtelijk kan worden vervolgd. Door de werknemer mee te laten kijken, is het proces minder fraudegevoelig en, zo stelt het wetsvoorstel, wordt het premiesystematiek beter gehandhaafd.  

Gevolgen op de werkvloer… Extra regeldruk

De Tweede Kamer is de WAB nog aan het behandelen en daarna moet de Eerste Kamer zich er nog over uitspreken. Maar als de wet per 2020 werkelijkheid wordt, zorgt de nieuwe eis voor extra administratieve rompslomp voor uw organisatie. Er moet bij elke nieuwe arbeidsovereenkomst worden aangegeven in de loonaangifte of er sprake is van een oproepovereenkomst of niet. Bovendien is het nodig om alle bestaande contacten na te lopen om de gegevens in de salarisadministratie aan te passen aan de WAB.

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking