Vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2021?

11 november 2020 | Door redactie

Alles is er nog steeds op gericht om ervoor te zorgen dat op 1 januari 2021 de nieuwe Wet vereenvoudigde beslagvrije voet in werking treedt. De Kamer wordt begin december geïnformeerd over de inwerkingtreding.

Als er bij een werknemer een loonbeslag wordt opgelegd, moet de werkgever rekening houden met de beslagvrije voet. Dit is het deel van het salaris waarop geen beslag mag worden gelegd en dat ervoor zorgt dat de werknemer met schulden voldoende geld overhoudt om in de basale kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien. Hiermee garandeert de wet een bestaansminimum. Om dit nog beter te kunnen garanderen en de coördinatie tussen verschillende beslagleggende partijen beter op elkaar af te stemmen is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Deze wet moet per 1 januari 2021 in werking treden. De Tweede Kamer zal hierover begin december worden geïnformeerd.

Overgangstermijn van zes maanden

Hoewel de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet al in 2017 is aangenomen, blijkt invoering ervan zeer ingewikkeld te zijn. Dit ligt vooral aan de ICT-kant. Omdat op 1 januari 2021 nog niet alle organisaties hun processen zullen hebben aangepast, komt er voor hen de mogelijkheid om gebruik te maken van een overgangstermijn van maximaal zes maanden. In die periode kunnen zij de beslagvrije voet nog op de oude wijze vaststellen en wordt alsnog een beroep gedaan op de schuldenaar om eigen gegevens aan te leveren om zo de juiste berekening te kunnen maken. 

Gegevens uit de polisadministratie

De wet biedt een oplossing voor de onwenselijke situatie waarbij de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld vanwege het niet, niet volledig of niet tijdig aanleveren van de gegevens die onder de huidige wettelijke regels nodig zijn om een juiste berekening te kunnen uitvoeren. De wet vereenvoudigt de berekeningswijze zo dat een beslagleggende partij in de meeste gevallen op basis van de informatie uit de Basisregistratie Personen en de polisadministratie van UWV de beslagvrije voet correct kan berekenen. De nadere regelgeving staat in een wijziging van het Besluit beslagvrije voet. Dit is eerder ter consultatie aangeboden en wordt naar verwachting midden november gepubliceerd.