Per 1 juli 2019 2e verhoging minimumjeugdloon

Op 1 juli 2019 is de tweede verhoging van het wettelijk minimumloon voor 18- tot en met 21-jarigen een feit. Hoewel werkgevers nu nog een compensatie krijgen voor de hogere loonkosten, komt daar in de toekomst waarschijnlijk verandering in.

20 juni 2019 | Door redactie

Werkgevers mogen niet vergeten dat zij per 1 juli 2019 niet alleen de reguliere verhoging van het wettelijk minimumloon moeten doorvoeren, maar ook de extra verhoging van het loon van werknemers die 18, 19, 20 of 21 jaar oud zijn. 21-jarigen krijgen zelfs recht op het volledige minimumloon. 22-jarigen hebben dat recht al sinds 1 juli 2017: de dag waarop de eerste stapsgewijze verhoging van het minimumjeugdloon werd doorgevoerd.

Geen verandering in arbeidsparticipatie

Toen de verhoging van het minimumjeugdloon werd aangekondigd, beloofde het kabinet om vóór de tweede stijging te onderzoeken wat de gevolgen van de verhoging zijn voor de werkgelegenheid en onderwijsdeelname van jongeren. Uit dat onderzoek bleek eind vorig jaar dat er geen heftig effect is op de arbeidsparticipatie van jongeren. Extra compensatiemaatregelen zijn dus niet nodig.

Einde voor jeugd-LIV in pensioenakkoord

Niet alleen zijn er geen extra maatregelen nodig, de compensatie voor de verhoging die in het leven geroepen is om de pijn voor werkgevers wat te verzachten, wordt in het pensioenakkoord de nek omgedraaid. Het jeugd-LIV verdwijnt namelijk volledig. Dat maakt dat werkgevers uiteindelijk toch degenen zijn die opdraaien voor de volledige kosten van de verhoging.