Moet ik een 20-jarige medewerker direct meer loon gaan betalen als zij 21 wordt?

15 juni 2020

Ik heb onlangs een 20-jarige vakantiekracht aangenomen die het minimumloon verdient. Moet ik direct meer loon gaan betalen als zij 21 jaar wordt?

Werkgevers zijn verplicht om vakantiekrachten het minimumloon uit te betalen. Voor jongeren is er het minimumjeugdloon, dat een percentage is van het minimumloon voor volwassenen en per leeftijdsjaar oploopt. Het minimumloon voor volwassenen is per 1 juli 2019 opgehoogd van € 1.615,80 naar € 1.635,60.

Maar er is meer: per 1 juli 2019 heeft de overheid, zoals eerder aangekondigd, de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen verlaagd van 22 jaar naar 21 jaar. Voortaan hebben dus ook 21-jarigen recht op een volledig wettelijk minimumloon. Het is inderdaad zo dat zodra uw vakantiekracht jarig is geweest, u per direct dit hogere minimumloon moet gaan betalen. U kunt er om praktische redenen natuurlijk wel voor kiezen om dit al vanaf het begin van de maand in te voeren, zeker als u veel jarigen hebt.

Studenten- en scholierenregeling

Gaat het om een student of scholier? Dan hoeft uw onderneming geen of minder loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden als u de zogeheten studenten- en scholierenregeling gebruikt. U mag dan namelijk onder bepaalde voorwaarden het kalenderkwartaal als loontijdvak gebruiken in plaats van het werkelijke tijdvak waarover u uw vakantiekracht verloont.

Maar om de studenten- en scholierenregeling te mogen toepassen, moet uw onderneming aan een paar administratieve eisen voldoen. Zo moet uw vakantiekracht aan het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een bijdrage uit één van deze drie regelingen:

  • kinderbijslag volgens de Algemene kinderbijslagwet;
  • een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
  • een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.