Aanpak arborisico’s controleren met Zelfinspectietool

21 januari 2022 | Door redactie

De Arbeidsinspectie kijkt bij controles of de organisatie de oplossingen uit de arbocatalogus van de eigen sector goed heeft toegepast. Voor organisaties die geen arbocatalogus hebben, kunnen de Zelfinspectietools van de Arbeidsinspectie een uitkomst zijn om zich voor te bereiden.

Beschikt een organisatie niet over een goedgekeurde arbocatalogus, dan gebruikt de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) de Arbowet en de stand van de techniek of wetenschap als referentiekader bij controles. De kans bestaat dan dat de werkgever aan verdergaande eisen moet voldoen dan hij gewend is. In sectoren zonder arbocatalogus maar met veel risico’s kan de Arbeidsinspectie bovendien vaker en intensiever inspecteren. Zo zal ze meer aandacht besteden aan sectoren die zelf hun arboproblematiek onvoldoende oplossen. Verder zal de aandacht uitgaan naar witte vlekken in de risicoaanpak. Dit zijn risico’s waarvan bekend is dat ze vaak tot uitval leiden, maar die in arbocatalogi niet of beperkt aan de orde komen.

Controleren met Zelfinspectietool

Om organisaties zonder arbocatalogus te helpen zelf na te gaan of de risico’s voldoende beheerst worden, heeft de Arbeidsinspectie een reeks zelfinspectietools ontwikkeld. Hiermee kan de arboprof met de ogen van een inspecteur naar de eigen organisatie kijken. Een zelfinspectie bestaat uit een reeks vragen. Na het invullen heeft de arboprof een overzicht van wat in de organisatie op orde is en welke actiepunten er nog zijn. Op zelfinspectie.nl zijn alle Zelfinspectietools te vinden:

  • Werken met gevaarlijke stoffen;
  • Werkdruk en ongewenst gedrag;
  • Gezond en veilig werken;
  • Eerlijk werken.

Ook zijn er wegwijzers en checklists voor bepaalde risico’s, zoals die voor fysieke belasting en voor ongewenst gedrag