Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2019 wijzigt Arbowet vanwege AVG

28 juni 2018 | Door redactie

In het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2019 staat een voorstel om artikel 24 van de Arbeidsomstandighedenwet uit te breiden. Met de wetswijziging krijgt Inspectie SZW de wettelijke bevoegdheid om gegevens over gezondheid te verwerken.

Werkgevers moeten een melding maken (tool) bij Inspectie SZW van arbeidsongevallen die leiden tot blijvend letsel, een ziekenhuisopname of overlijden. Een inspecteur zal daarop een onderzoek instellen, waarbij hij – indien mogelijk – ook spreekt met het slachtoffer. Daarbij zal hij ook vragen naar de gezondheid van de werknemer, zodat hij kan achterhalen of de klachten inderdaad zijn ontstaan door het arbeidsongeval. Dit is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (tools) een verwerking van bijzondere persoonsgegevens en dat is alleen in bepaalde situaties toegestaan.

Verwerking gezondheidsgegevens door Inspectie SZW

Het verwerken van gegevens over de gezondheid van personen is verboden, tenzij er een uitzondering uit de AVG van toepassing is. Dat is voor inspecteurs van de Inspectie SZW niet het geval, waardoor zij officieel toestemming zouden moeten vragen aan de werknemer die het slachtoffer is geworden van een arbeidsongeval. Dat is niet wenselijk, omdat de werknemer dan de mogelijkheid heeft om toestemming te weigeren, bijvoorbeeld omdat zijn werkgever druk uitoefent. Daardoor kan de Inspectie de werkgever bij een gemaakte fout niet bestraffen. In het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2019 (pdf) staat een uitzondering, zodat Inspectie SZW wel gegevens over de gezondheid mag verwerken. Alleen personen die door hun beroep zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht, mogen deze gezondheidsgegevens verwerken.