Werkgever kan aansprakelijk zijn voor burn-out

25 januari 2019 Door redactie

Onlangs ging een werkneemster in hoger beroep omdat zij haar werkgever aansprakelijk achtte voor haar burn-out. Zij kon echter niet aantonen dat de werkgever de regels van de Arbowet had overtreden. Daarom stelde het hof deze werkneemster in het ongelijk.

De werkneemster was ontslagen door haar werkgever, nadat zij twee jaar ziek was geweest. Hierop had zij een rechtszaak aangespannen bij de kantonrechter. Zij stelde dat haar burn-out door het werk was veroorzaakt. Zij moest haar werk langdurig met grote concentratie uitvoeren, op een drukke werkplek. Ze had gevraagd om meer afwisseling in het werk, maar had dit niet gekregen. Ook meende zij dat de werkgever in gebreke was gebleven doordat hij haar geen arbeidsgezondheidskundig onderzoek had aangeboden (artikel 18 Arbowet). De kantonrechter stelde de ex-werkneemster in het ongelijk, waarop zij in hoger beroep ging.

Werkgever had arbeidsgezondheidskundig onderzoek uitgevoerd

Het hof bevestigde de uitspraak van de kantonrechter. De rechter achtte niet bewezen dat de werkgever aansprakelijk was voor de burn-out van de ex-werkneemster. Dat zij haar werk langdurig met grote concentratie moest uitvoeren, op een drukke werkplek, is op zichzelf niet aan te merken als omstandigheden die gevaar opleveren voor de gezondheid. De ex-werkneemster kon niet aantonen dat zij om meer afwisseling in het werk had gevraagd. En wat het arbeidsgezondheidskundig onderzoek betreft, kon de werkgever juist aantonen dat hij dit wel had uitgevoerd. Dit was gebeurd bij het opstellen van het plan van aanpak van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Als de ex-werkneemster opnieuw een onderzoek had willen ondergaan, had zij dit moeten aangeven.

Nalatigheid werkgever kan tot hoge kosten leiden

In deze rechtszaak heeft de rechter geoordeeld dat de werkgever niet aansprakelijk is voor de burn-out van de werknemer. Als een werkgever echter nalatig is, de verplichtingen van de Arbowet niet nakomt en een werknemer kan dit aantonen, zal het oordeel van de rechter anders uitpakken. De werkgever komt dan voor hoge kosten te staan, boven op de hoge kosten voor loon en re-integratie.
Gerechtshof ‘s Hertogenbosch, 13 november 2019, ECLI (verkort): 4662

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Burn-out voorkomen
  • Videocollege 21 minuten

  Merkt u dat het met u of één van uw collega’s niet meer gaat op werk? Opeengestapelde verplichtingen en verwachtingen kunnen niet meer worden waargemaakt. De druk...

 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
  • Videocollege 12 minuten

  PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat...

 • Beroepsziekten
  • Videocollege 10 minuten

  Bij beroepsziekten bestaat er een duidelijk verband tussen een ziekte of aandoening en het werk of de arbeidsomstandigheden. Tijdens deze cursus leert u meer over de belangrijkste...

Heeft u een vraag over Burn-out?

Huub Pennock

adviseur, trainer en coach duurzaam gezond werken

Ergo-balans
Adviseur is nu beschikbaar