OR stuurt aan op onderzoek naar criminaliteitscijfers

14 maart 2018 | Door redactie

Ondernemingsraden van gevangenissen willen dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar criminaliteitscijfers. Die zouden volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid dalen. Werknemers geloven dit niet en zijn bang dat de dalende cijfers invloed zullen hebben op de werkgelegenheid in gevangenissen.

Ondernemingsraden van gevangenissen en vakbonden CNV en FNV hebben Kamerleden een petitie aangeboden met het verzoek om de Algemene Rekenkamer naar de criminaliteitscijfers te laten kijken. De ondernemingsraden en vakbonden zeggen in de media dat er veel meer criminaliteit is dan de cijfers van het WODC (het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid) doen geloven. Deze gedaalde cijfers stroken namelijk niet met eerdere rapporten van justitie en politie.

‘Politiek beïnvloedt rapporten WODC’

De ondernemingsraden en bonden hebben geen vertrouwen meer in het WODC. Correcte cijfers zijn echter van groot belang. Een lid van de centrale ondernemingsraad (COR) van de gevangenissen geeft in de media aan dat dalende criminaliteitscijfers invloed hebben op de werkgelegenheid van zijn achterban (tools). Minder criminaliteit betekent minder rechters, minder OM en op den duur minder gevangenissen. Een klokkenluider beweerde vorig jaar ook dat de politiek een hoge druk uitoefent op het WODC en zo de rapporten beïnvloedt. Daarom trekken de organisaties nu namens ruim 13.000 werknemers aan de bel.