RvC omroep L1 beschuldigt OR van ontstaan crisis

In een brief aan de werknemers wijst de raad van commissarissen (RvC) van L1 de eigen ondernemingsraad aan als oorzaak van de bestuurlijke crisis waarin de regionale omroep is beland. Dat is volgens de commissarissen de reden waarom zij de situatie door de Ondernemingskamer (OK) willen laten onderzoeken.

12 maart 2021 | Door redactie

De RvC van de Limburgse omroep L1 kondigde al eerder aan dat hij naar de Ondernemingskamer zou stappen om de ontstane situatie te laten onderzoeken. Een verklaring bleef tot dusver echter uit. In een brief aan het personeel, die in handen kwam van journalistiek platform Villamedia, geeft de RvC nu een toelichting. Volgens de RvC ligt de oorzaak van de crisis bij de ondernemingsraad (OR).

OR gaat volgens RvC zijn boekje te buiten

In de brief beschuldigt de RvC de OR ervan dat deze zijn (wettelijke) bevoegdheden zou overschrijden, en dat de OR daarmee het overleg en een constructieve medezeggenschap onmogelijk maakt. Volgens de RvC wil de OR bepalen of een bestuurder geschikt is, wat hij wel en niet mag doen en of hij moet aanblijven of opstappen. Daarmee gaat de OR in de visie van de RvC zijn boekje te buiten.

Onenigheid tussen RvC en OR zou al in 2019 zijn ontstaan

De onenigheid met de OR zou zijn ontstaan toen door een herstructurering in 2019 de topstructuur (tijdelijk) wijzigde. Dit leidde een jaar later tot de benoeming van Peter Elbers als directeur-bestuurder. De OR was het niet eens met de gevolgde procedure en eiste dat de RvC zijn benoeming zou terugdraaien. De crisis bereikte vorige maand een hoogtepunt toen Elbers een nieuw privacyreglement wilde invoeren. Pogingen om intern tot een oplossing te komen, haalden niets uit. De RvC vindt de problematiek op de werkvloer te diepgeworteld en complex om intern op te lossen. Volgens de RvC zorgt de OR sinds 2019 voor veel onrust en negatieve energie in de organisatie, met uiteindelijk een onwerkbare situatie tot gevolg. De RvC wil dat de OK het ontstaan van deze situatie en mogelijke oplossingen laat onderzoeken.