RvC van omroep L1 stapt toch naar Ondernemingskamer

De raad van commissarissen (RvC) van de Limburgse omroep L1 stapt naar de Ondernemingskamer. Gesprekken met de vakbonden om tot een oplossing te komen voor de bestuurlijke crisis leidden niet tot resultaat. De RvC wil wel per direct een tweede bestuurder op interim-basis aanstellen.

5 maart 2021 | Door redactie

Afgelopen dinsdag deden de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), FNV Media en Cultuur en CNV Vakmensen een ultieme poging om met de raad van commissarissen (RvC) van L1 tot een gezamenlijke oplossing te komen voor het conflict, dat nu al maanden voortduurt tussen directeur Peter Elbers en de werknemers. Dat is na drie gesprekken niet gelukt. De RvC besloot daarop om, zoals de raad eerder al overwoog, alsnog naar de Ondernemingskamer (OK) te stappen.

RvC wil dat OK een tweede bestuurder aanstelt

De RvC vindt de ontstane situatie zo complex dat zij deze door de OK wil laten onderzoeken. De RvC heeft echter niet aan de ondernemingsraad (OR) en de werknemers uitgelegd wat deze ‘complexe problematiek’ volgens haar inhoudt. Tegelijk vraagt de RvC de OK om naast Elbers per direct een tweede bestuurder op interim-basis aan te stellen. Die tweede bestuurder zou rust moeten brengen in de organisatie en de directe problemen oplossen. De NVJ is verbaasd dat de RvC het aanstellen van een interim-bestuurder aan de OK overlaat, omdat de RvC ook zelf bestuurders kan benoemen.

OR heeft adviesrecht bij benoeming of ontslag van (interim-)bestuurder

Het is niet gebruikelijk dat een ondernemer of de toezichthouders (RvC of raad van toezicht) de rechter vragen om een (interim-)bestuurder te benoemen. In de regel stellen de ondernemer of toezichthouders deze zelf aan. Dit moet altijd in overleg met de OR gebeuren. De OR heeft namelijk adviesrecht bij de benoeming of het ontslag van een bestuurder (artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden). Dit geldt ook bij de benoeming of het ontslag van een interim-bestuurder. De OR heeft echter geen beroepsmogelijkheid als de ondernemer of toezichthouders het OR-advies niet opvolgen.