SER maakt winnaar voor beste OR-overleg 2021 bekend

De Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft Royal HaskoningDHV uitgeroepen tot winnaar van de Driehoek 3D Trofee 2021/2022. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de organisatie met de beste overlegstructuur tussen medezeggenschap, toezichthouder en bestuur.

24 november 2021 | Door redactie

De SER reikt de Driehoek 3D Trofee ieder jaar uit aan de organisatie met de beste inhoudelijke overlegstructuur in de driehoek medezeggenschapsorgaan (ondernemingsraad (OR) of centrale ondernemingsraad (COR)), toezichthouder (raad van commissarissen of raad van toezicht) en directie of bestuur. 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit/inclusiviteit.
De drie genomineerden van dit jaar waren Royal HaskoningDHV, ANWB en Thales Nederland. Alle genomineerden hebben een Governance Code (tool) en convenanten-op-maat om de onderlinge verhoudingen en doelstellingen te regelen, wat een stevige basis vormt voor het overleg. Ook werken alle drie aantoonbaar aan duurzaamheid.

Royal HaskoningDHV betrekt OR bij internationale strategische ontwikkelingen

Royal HaskoningDHV kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Hier is volgens de jury het structurele en informele overleg met alle stakeholders in de driehoek het meest verankerd. Ook scoorde Royal HaskoningDHV het hoogst op een driehoek die actief is op strategisch niveau met robuust overleg. De OR wordt goed geïnformeerd over en betrokken bij internationale, strategische ontwikkelingen en de mening van werknemers is voor het management vaak doorslaggevend bij de besluitvorming. De stevige vertrouwensbasis op alle niveaus maakt volgens de jury Royal HaskoningDHV tot een inspirerend voorbeeld.

ANWB geeft onder noemer ‘mededoenschap’ eigen invulling aan medezeggenschap

ANWB B.V. geeft onder de noemer ‘Mededoenschap’ een eigen invulling aan de medezeggenschap binnen een verenigingsstructuur. De organisatie bestaat uit een aantal bedrijven met ieder een eigen OR en bestuur. Dit is in een convenant door alle betrokkenen tot en met de besluitvormingsprocedures gezamenlijk uitgewerkt. De jury prees de creatieve wijze waarop ANWB werknemers hierbij betrekt. Dankzij de cyclusvorm is het wie, wat en hoe voor iedereen duidelijk.

Thales vernieuwt en professionaliseert medezeggenschapsstructuur

Thales Nederland B.V. heeft een Frans moederbedrijf en een raad van commissarissen met zowel Franse als Nederlandse commissarissen. Op initiatief van de COR zijn de verschillende verantwoordelijkheden in een uniek ‘Golden Triangle’-convenant omschreven. De organisatie heeft de hele medezeggenschapsstructuur en procedures vernieuwd en werkt aan een verdere professionalisering van de verschillende ondernemingsraden.