Een concreet doel helpt de werknemer vooruit

14 november 2018 | Door redactie

Een belangrijke taak van de leidinggevende is werknemers helpen ontwikkelen. Het formuleren van concrete doelen is een onmisbare stap in iemands ontwikkeling. Die doelen moeten passen bij zowel de wensen van de werknemer als die van de organisatie.

Stel dat een werknemer meer verantwoordelijkheid wil dragen. Die wens kan hij op allerlei manieren invullen. De werknemer kan zich bijvoorbeeld doorontwikkelen van uitvoerder naar projectmanager of meer verantwoordelijkheid dragen door minder ervaren collega’s te begeleiden bij taken die hij zelf goed beheerst. Wat het concrete doel precies is, hangt af van de wensen en behoeften van de werknemer en de mogelijkheden binnen de organisatie. Het is belangrijk dat zowel de organisatie als de werknemer hierin flexibel is.

Een beproefde methode

Een beproefde methode voor het formuleren van haalbare en heldere ontwikkelingsdoelen is door deze SMART te maken (tool). SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. De mogelijkheden zijn niet eindeloos. Uiteindelijk bepaalt de organisatie de praktische en financiële grenzen van de doelen.

Doel bepaalt deadline

Gaat een werknemer aan de slag met een ontwikkeltraject, dan is het zaak duidelijke afspraken te maken over wanneer hij zijn doelen wil bereiken. Wil hij bijvoorbeeld een overstap maken naar een andere functie, dan maakt het voor het ontwikkelingstraject (tools) nogal een verschil of hij dat wil doen binnen een jaar of over vijf jaar. Het is aan de leidinggevende om te zorgen dat de werknemer hierin realistisch blijft. Moet hij een grote ontwikkeling doormaken om een bepaald doel te bereiken, dan moet de deadline niet te snel komen.

Bijlagen bij dit bericht

Opleiden
E-learning | VideoCollege 29 minuten