Gratis scholing voor werknemers vanaf dit najaar

Vanaf 1 oktober kunnen opleiders en opleiderscollectieven subsidie aanvragen voor het kosteloos aanbieden van online scholingstrajecten. Op 2 november opent vervolgens het tweede aanvraagtijdvak voor samenwerkingsverbanden.

10 september 2020 | Door redactie

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLLD-S) heeft als doel het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers (alle personen die een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt, ouder zijn dan 18 jaar en nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt). Het kabinet heeft twee tijdvakken voor het aanvragen van subsidie opengesteld. Het eerste tijdvak loopt van 1 oktober tot en met 15 oktober 2020 (17.00 uur). In dit tijdvak kunnen opleiders en samenwerkingen van opleiders, subsidie aanvragen voor opleidingen die zij willen gaan aanbieden. Het tweede tijdvak loopt van 2 november tot en met 16 november 2020 (17.00 uur) en is bedoeld voor samenwerkingsverbanden tussen opleiders en onder meer sociale partners. Naar verwachting zal rond half november het eerste aanbod van opleidingen worden gepubliceerd op de website Hoe werkt Nederland.

Maximumaantal aanvragen voor gratis ontwikkeladviezen bereikt

De tijdelijke subsidieregeling NLLD-S is een aanvulling op de tweede Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Werkgevers die gebruik willen maken van de NOW 2.0 hebben de plicht hun werknemers te stimuleren aan scholing te doen of een ontwikkeladvies aan te vragen om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Eerder deze zomer introduceerde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hiervoor de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLLD-OA). Deze subsidieregeling bleek zo populair dat het maximumaantal inschrijvingen al is bereikt. Werknemers kunnen nu niet meer via deze regeling een gratis ontwikkeladvies aanvragen.

In totaal € 34 miljoen beschikbaar voor scholingstrajecten

De minister stelt een bedrag van € 34 miljoen beschikbaar voor de NLLD-S. Dit geld is gelijk verdeeld over de aanvraagtijdvakken. Een opleider, opleiderscollectief of samenwerkingsverband kan één subsidieaanvraag per tijdvak indienen. Voor opleiders of opleiderscollectieven geldt dat zij maximaal € 1,5 miljoen subsidie kunnen aanvragen. Een samenwerkingsverband kan maximaal € 2 miljoen aanvragen.

Bijlagen bij dit bericht

Opleiden
E-learning | VideoCollege 29 minuten