Vanaf 1 augustus gratis ontwikkeladvies aan te vragen

Werkenden en werkzoekenden kunnen zich vanaf 1 augustus 2020 aanmelden voor een kosteloos ontwikkeladvies bij een loopbaanadviseur. Het kabinet stelt hiervoor subsidie beschikbaar vanuit NL leert door, een aan de NOW verwante regeling.

30 juli 2020 | Door redactie

Van 1 augustus tot en met 31 december is het mogelijk een ontwikkeladvies aan te vragen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Het ontwikkeladvies is gratis omdat dit valt binnen de ‘Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies’ van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De subsidieregeling is een aanvullende regeling bij het tweede tijdvak van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Werkgevers die gebruikmaken van de NOW 2.0, hebben een inspanningsplicht hun werknemers te stimuleren aan scholing te doen of een ontwikkeladvies te vragen. Het kabinet ondersteunt werkgevers en werknemers hierbij met de regeling ‘NL leert door’.

Ontwikkeladvies helpt bij verkennen arbeidsmarkt

Alle werkenden, waaronder flexwerkers en zzp’ers, en mensen die op zoek zijn naar een baan, kunnen een gratis ontwikkeladvies aanvragen. Iedereen vanaf 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd (in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden) komt in aanmerking. Het ontwikkeladvies geeft de kandidaat inzicht in zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Daarnaast helpt de loopbaanadviseur diegene bij het kiezen van de juiste opleiding en bij het zoeken naar ander werk en solliciteren. Dit moet de kandidaat beter voorbereiden op de toekomst, mocht hij zijn baan verliezen vanwege de coronacrisis. Om deel te nemen aan een ontwikkeladviestraject, meldt de kandidaat zich aan bij een loopbaanadviseur in de buurt.

Aanvraagtijdvak subsidie opent vanaf 1 oktober

Na het afronden van het ontwikkeladviestraject vraagt de loopbaanadviseur de subsidie aan bij SZW. Dit kan vanaf 1 oktober 2020 (9.00 uur) tot 1 maart 2021 (17.00 uur). De loopbaanadviseur kan wel al vanaf 1 augustus starten met het geven van ontwikkeladviezen. De subsidie bedraagt € 700 per afgerond ontwikkeladviestraject. Het kabinet heeft binnen de regeling NL leert door € 14 miljoen beschikbaar gesteld voor de tijdelijke subsidieregeling, dus voor 20.000 trajecten van € 700.

Bijlagen bij dit bericht

Opleiden
E-learning | VideoCollege 29 minuten