Implementatie STAP-budget voorlopig op schema

Het doel om de subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie (STAP-budget) op 1 januari 2022 in te voeren, is haalbaar. Dat schrijft demissionair minister Koolmees van SZW in een brief aan de Tweede Kamer.

24 juni 2021 | Door redactie

Ook voor de eerste openstelling van het aanvraagloket op 1 maart 2022 en de start van de eerste gesubsidieerde scholingsactiviteiten op 29 maart 2022 liggen de verantwoordelijke instanties op schema. Toch houdt de minister een slag om de arm (pdf). Omdat het een heel nieuw systeem betreft, kunnen zich verder in het traject nog eventuele knelpunten voordoen. Waardoor, gezien de krappe planning, de beoogde inwerkingtreding op 1 januari 2022 in gevaar kan komen.

Basisvariant STAP

Er kan in dat geval gestart worden met een basisvariant van de STAP. Dit betekent dat alle functionaliteiten voor het aanvragen van het STAP-budget gereed zijn, maar dat verdere verbeteringen gereserveerd worden voor de doorontwikkeling van de regeling. Dit is onder andere voorzien voor:

  • Trajecten voor Erkenning van eerder Verworven Competenties (EVC-trajecten).
  • Meerjarige scholingsactiviteiten.
  • Schoolkosten, zoals studiemateriaal, van duale scholingsactiviteiten in het mbo en hoger onderwijs die niet via de opleider in rekening worden gebracht.

Overbrugging tot aan de start

EVC-trajecten zijn tot de doorontwikkeling van het STAP-budget mogelijk via de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing, die wordt aangepast met een extra tijdvak vanaf komend najaar. Publieke financiering van EVC-trajecten is verder al mogelijk via de Subsidieregeling NL Leert door met inzet van sectoraal maatwerk.
Voor individuen die in de periode van 1 januari tot 29 maart 2022 niet met behulp van financiering vanuit het STAP-budget een scholingsactiviteit kunnen starten, is er nog wel scholing met publieke financiering mogelijk via NL leert door. Deze subsidieregeling is ook in 2022 beschikbaar en overbrugt daarmee de periode tot aan de daadwerkelijke start van het STAP-budget.

Regeling vervangt fiscale aftrek

Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrekmogelijkheid in de aangifte inkomstenbelasting voor scholing en is bedoeld voor iedereen boven de 18 jaar met binding met de Nederlandse arbeidsmarkt, maar voor wie er geen andere financieringsmogelijkheden zijn, zoals studiefinanciering of andere tegemoetkomingen. De maximale subsidie per persoon bedraagt € 1.000 (inclusief BTW). Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan (infographic). Tot 2025 wordt er jaarlijks € 200 miljoen beschikbaar gesteld. Vanaf 2025 wordt dit € 218 miljoen. Hiermee kunnen naar verwachting jaarlijks minimaal 200.000 – maar waarschijnlijk meer – aanvragen worden toegekend.