Per september bij- en omscholing op maat

22 februari 2016 | Door redactie

Per 1 september 2016 kunnen werknemers zich makkelijk laten om- of bijscholen via deeltijdonderwijs. In diverse sectoren starten verschillende experimenten om het onderwijsaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de deeltijdstudenten en hun werkgevers.

Op 1 september 2016 starten in de sector Techniek en ICT 12 verschillende hogescholen met in totaal 23 deeltijdopleidingen met experimenten met zogenoemde vraagfinanciering. Bij deze experimenten passen de onderwijsinstellingen hun aanbod aan op de vraag van de deeltijdstudenten en hun werkgevers in het kader van opleiding en ontwikkeling. Ook mogen ze het onderwijs buiten de onderwijslocatie aanbieden, bijvoorbeeld op de werkplek van de deeltijdstudent.

Onderwijsaanbod aangepast op behoefte deeltijdstudent

Daarnaast starten er in september 2016 bij 20 onderwijsinstellingen pilots flexibilisering. Hierbij krijgen hogescholen de maximale vrijheid om hun aanbod aan te passen op de behoeften van de deeltijdstudenten, hun eerder opgedane kennis en vaardigheden en om werkend leren en online leren beter te benutten. Het maatwerk moet het voor de deeltijdstudenten ook makkelijker maken om de studie te combineren met het werk en privéleven en zo een betere werk-privébalans te houden. In 2017 starten vergelijkbare experimenten in de sector Zorg en Welzijn.

Vouchers en bijdragen werkgevers

Studenten kunnen vouchers met een waarde van € 1.250 per 30 studiepunten gebruiken voor het volgen van onderwijsmodules waarvoor een maximumprijs van € 3.750 geldt. Naast de vouchers van de overheid kunnen studenten mogelijk een bijdrage van werkgevers ontvangen. Zo’n bijdrage kan een goede investering zijn omdat de bij- of omscholing de duurzame inzetbaarheid van werknemers kan vergroten. Vanaf studiejaar 2017/2018 kunnen studenten ook gebruikmaken van het collegegeldkrediet