Subsidie voor omscholing naar kansrijk beroep

20 mei 2016 | Door redactie

Werkzoekenden kunnen in het komende anderhalf jaar subsidie aanvragen als zij zich willen laten scholen voor een kansrijk beroep. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt. Werkgevers kunnen hierdoor mogelijk besparen op scholingskosten.

Omdat op de arbeidsmarkt vraag en aanbod niet genoeg op elkaar aansluiten, wil het kabinet dat het aantrekkelijker wordt voor werkzoekenden om zich om te scholen naar beroepen waarvoor meer werkgelegenheid is. Minister Asscher heeft daarom nu een tijdelijke subsidieregeling geïntroduceerd, die wordt gefinancierd met budget van de sectorplannen.

Voorwaarden voor ontvangen van subsidie

Uiteraard gelden er diverse voorwaarden om de subsidie als werkzoekende te verkrijgen:

  • De aanvrager moet bij UWV geregistreerd staan als werkzoekende. Het maakt niet uit of hij nog werkt, werkloos is of als zelfstandige de kost probeert te verdienen. Andere groepen zoals mensen met een WIA- of Wajong-uitkering en de doelgroep van de Participatiewet vallen niet onder de subsidieregeling. Voor hen bestaan andere regelingen.
  • De scholing van de werkzoekende is gericht op een zogenoemd kansberoep en leidt tot een door de branche of sector erkend diploma of (deel)certificaat. De subsidie is ook te ontvangen voor een EVC-procedure, maar niet voor bedrijfsopleidingen.
  • Uiterlijk twee weken na aanvang van de scholing ontvangt UWV de subsidieaanvraag via een formulier dat op uwv.nl is te vinden. De aanvrager moet bepaalde bewijzen meesturen.
  • De aanvraag is op of na 1 mei 2016 ingediend en vóór 1 januari 2018. De scholing gaat van start op of na 1 mei 2016. De subsidie is niet voor scholing die begint na 1 april 2018.

Volledige vergoeding van scholingskosten

De subsidie is een 100% vergoeding van de scholingskosten en bedraagt maximaal € 2.500 per aanvrager. Als de aanvrager kan aantonen dat een duurdere opleiding (tools) nodig is om een kansrijk beroep te bemachtigen, kan het maximum worden verhoogd. De werkzoekende moet dan wel de garantie van een werkgever krijgen dat hij minimaal zes maanden aan de slag kan. De scholing hoeft overigens niet uit één opleiding of cursus te bestaan, de aanvraag mag ook meerdere combineren als ze met elkaar samenhangen. En tot slot geldt er: wie het eerst komt, het eerst maalt. Het subsidiepotje van zo’n € 25 miljoen zal echter niet snel op zijn.