Vakantie-uren zijn geen aftrekbare studiekosten

10 oktober 2014 | Door redactie

Maakt een medewerker kosten voor het volgen van een opleiding en vergoedt u deze niet, dan kan hij de studiekosten onder voorwaarden aftrekken in zijn aangifte inkomstenbelasting. De waarde van de voor de opleiding opgenomen vakantie-uren mag hij echter niet in aftrek brengen.

Om scholingskosten te mogen aftrekken in de inkomstenbelasting, moet het gaan om ‘scholingsuitgaven’ (infographic). Scholingsuitgaven zijn uitgaven voor het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning. In een recente rechtszaak ging het om de vraag of het opnemen van vakantiedagen voor een opleiding ook als ‘uitgave’ valt aan te merken.

Aftrek van vakantie-uren in IB-aangifte

Een man volgde in 2008 een postacademische opleiding. Daarvoor nam hij twintig vakantiedagen van acht uur op. In zijn IB-aangifte bracht hij niet alleen de kosten van de opleiding van € 9.050, maar ook de waarde van de vakantie-uren in aftrek: € 6.595 (160 x uurloon van € 41,22). De inspecteur accepteerde echter de aftrek van de waarde van de vakantie-uren niet. Dat was volgens de man onterecht en hij ging naar de rechter.

Vakantie-uren geen scholingsuitgaven

Rechtbank Haarlem bepaalde dat alleen ‘uitgaven’ als studiekosten aftrekbaar zijn. Bij een uitgave vermindert namelijk het vermogen van een belastingplichtige. Bij vakantie-uren is dat niet het geval. Dat de man vakantiedagen kon afkopen, betekende niet dat er recht op loon bestond. De waarde van die uren was dus niet toe te rekenen aan het vermogen van de man en het opnemen van de vakantiedagen leidde niet tot uitgaven voor hem. Het gerechtshof was het daarmee eens en verwees naar een eerder arrest van de Hoge Raad. In dat arrest ontving een werknemer minder salaris door het volgen van een opleiding. De werknemer mocht het gemiste salaris echter niet in aftrek brengen, omdat het niet was genoten. Het gerechtshof volgde dat arrest en vond dat de vakantie-uren geen uitgaven voor studiekosten waren.
Gerechtshof Amsterdam, 4 september 2014, ECLI (verkort): 3700

Bijlagen bij dit bericht

Studiekostenbeding
Infographic
Voorbeeld studieovereenkomst
Tools | Overeenkomsten