Werknemers ervaren geen scholingstekort

6 september 2016 | Door redactie

Slechts 5% van de werknemers vindt dat ze een tekort aan kennis en vaardigheden heeft voor het goed kunnen uitoefenen van de functie. Toch wil de overheid graag dat werknemers in zichzelf blijven investeren. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het aantal werknemers dat scholing volgt, is de afgelopen jaren constant gebleven. Ongeveer vier op de tien werkenden volgde recentelijk een opleiding of cursus die hij nodig had voor zijn werk. Ouderen, laagopgeleiden en flexwerkers volgden de minste scholing. Dit wordt niet gecompenseerd door zogenoemde informele scholing, waarbij werknemers bijvoorbeeld meelopen met een collega. Toch geeft slechts een klein deel van de werknemers aan dat zij een scholingstekort ervaren.

VVD pleit voor nationaal scholingsfonds

De overheid vindt het belangrijk dat werknemers investeren in scholing zodat zij duurzaam inzetbaar blijven. Zo pleitte VVD-Kamerlid Lucas onlangs nog voor een nationaal scholingsfonds. Hiervan zouden werknemers gebruik kunnen maken als zij bijscholing nodig hebben voor het behouden van hun baan of het krijgen van een nieuwe baan. Zowel de overheid als werkgevers en werknemers zouden hieraan een bijdrage moeten leveren. Eerder dit jaar stelde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook al voor om de huidige Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) te vervangen door een nationaal scholingsfonds. Deze plannen zijn echter nog niet uitgewerkt.