40% van de OR’en kampt met onderbezetting

25 mei 2016 | Door redactie

Veel ondernemingsraden krijgen het niet voor elkaar om bij de verkiezingen voldoende kandidaten te werven of tijdens de zittingsperiode de (volledige) bezetting vast te houden. Maar liefst 40% van de ondernemingsraden kampt met vacatures en dat komt het OR-werk niet ten goede. Wat kan de OR hieraan doen?

Van de ondernemingsraden in Nederland hoefde 35% de laatste keer geen OR-verkiezingen te houden, omdat er net zoveel kandidaten waren als beschikbare zetels. Voor 17% gold zelfs dat er te weinig kandidaten waren. Dat blijkt uit de MonitOR van SBI Formaat. Als u die cijfers afzet tegen de 40% van de OR’en die kampt met vacatures, dan wordt duidelijk dat die vacatures ontstaan door een te lage opkomst bij de verkiezingen én door verloop tijdens de zittingsperiode.

Onderbezetting tegengaan via de OR-verkiezingen

Onderbezetting voorkomen, gebeurt het beste door bij de OR-verkiezingen voldoende nieuwe OR-leden te werven. Dat is lastig, want hoewel werknemers zich betrokken voelen bij het OR-werk, is zitting nemen in de OR vaak een stap te ver. Creativiteit is dus een vereiste! Maak in elk geval gebruik van een stroomschema dat werknemers helpt om te zien of ze geschikt zijn voor het OR-werk. Kampt de OR toch met onderbezetting, dan zijn er verschillende opties om onderbezetting te voorkomen, waaronder het kiezen van schaduwleden of het verlagen van het aantal zetels.