Nieuwe pensioenregels vooralsnog per 1 januari 2023

20 september 2022 | Door redactie

In de Rijksbegroting voor 2023 van het ministerie van SZW staat dat het streven van het kabinet nog altijd is om het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen uiterlijk per 1 januari 2023 in werking te laten treden. Dit wetsvoorstel moet voor een nieuw pensioenstelsel zorgen.

Het wetsvoorstel voor de invoering van het nieuwe pensioenstelsel (artikel) ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. Er bestaan nog heel veel vragen over de nieuwe regels, waardoor het maar zeer de vraag is of het wetsvoorstel per 1 januari 2023 in werking kan treden. Een groot deel van de oppositie wil uitstel van de behandeling van het voorstel. Bij uitstel zal 1 januari als ingangsdatum niet haalbaar zijn; naast de Tweede Kamer moet ook de Eerste Kamer nog over het wetsvoorstel stemmen. Uit de Rijksbegroting van SZW blijkt echter niet dat het kabinet al op een latere ingangsdatum inzet.

Vanaf 1 januari moet transitiefase voor pensioenen beginnen

Als het toch lukt om het wetsvoorstel per 1 januari 2023 in te voeren, begint een langdurige transitiefase die loopt tot 1 januari 2027. In die jaren moeten werkgevers en andere betrokken partijen de benodigde aanpassingen aanbrengen in de pensioenen: alle pensioenregelingen waarin op 31 december 2022 pensioen wordt opgebouwd, moeten worden omgezet naar een leeftijdsonafhankelijke premieregeling. Hierbij nemen sociale partners wel het transitiewerk uit handen van werkgevers die zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds (artikel).

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.