Hoelang mag proefplaatsing duren?

18 november 2016 | Door redactie

Als een werkgever een sollicitant met een uitkering in dienst wil nemen, kan hij hem op de proef stellen via een proefplaatsing. Die proef duurt doorgaans twee maanden, maar soms ook langer.

Een proefplaatsing houdt in dat iemand met behoud van uitkering aan het werk gaat. Tijdens de proefplaatsing bekijkt de werkgever wat voor vlees hij in de kuip heeft. Deze proefmogelijkheid is bijvoorbeeld handig voor een werkgever die in het kader van de banenafspraak (tool) overweegt een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, maar nog enige twijfel heeft over de inzetbaarheid van die werknemer. In principe mag de proefplaatsing niet langer dan twee maanden duren. Dit maximum komt overeen met de maximale duur van de wettelijke proeftijd (tool), de ‘grote broer’ van de proefplaatsing.

Soms verlenging van proefplaatsing

Echter, onder omstandigheden kan UWV toestaan dat de werkgever de proefplaatsing met maximaal vier maanden verlengt (zodat de totale duur van de proef dus hoogstens zes maanden is). Zo’n langere duur is mogelijk als de werkgever meer tijd nodig heeft om de geschiktheid van de werknemer goed te kunnen beoordelen. Die situatie doet zich bijvoorbeeld voor als de werknemer niet meer dan een dag per week kan werken. De reden moet afhangen van de werknemer en niet van de functie. Zo is een lang inwerktraject geen geldige reden voor een langere proefplaatsing. Als de werknemer ziek wordt tijdens de proef, mag de proef verlengd worden met die ziektedagen.

Proefplaatsing niet voor iedereen geldig

De proefplaatsing is in tegenstelling tot de proeftijd – die ná een proefplaatsing verboden is – voor een beperkte groep in te zetten, namelijk voor het in dienst nemen van mensen die moeilijk aan werk komen en die een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet of WW-uitkering ontvangen. Eén van de andere voorwaarden voor een proefplaatsing (tool) is dat de werkgever een aansprakelijkheidsverzekering afsluit voor de werknemer. Hoewel de werkgever geen loon verschuldigd is tijdens de proefplaatsing, is de proef dus niet helemaal kosteloos.

De proefplaatsing is één van de regelingen die aan bod komt in het themadossier ‘Versterking met een beperking’, dat op 22 november op de mat ligt bij themadossierabonnees van HR Rendement.