Loonkostensubsidie straks op de schop?

Drie wetsvoorstellen moeten de regels rondom de tegemoetkomingen voor het in dienst nemen en houden van mensen met een arbeidsbeperking vereenvoudigen. Belanghebbenden kunnen tot en met 4 juni hun mening geven over het eerste van de drie voorstellen op internetconsultatie.nl.

6 mei 2019 | Door redactie

Door het wetsvoorstel zou het in de toekomst gemakkelijker moeten zijn om loonkostensubsidie, de no-riskpolis en ondersteunende maatregelen in te zetten. Uiteindelijk is het doel meer werknemers met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in de toelichting op het wetsvoorstel aan dat minder dan 10% van de werkgevers mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft. Als mogelijke reden voor dit lage percentage noemt zij de complexe regelgeving en processen rond het aanvragen en de uitbetaling van loonkostensubsidie (tool).

Landelijke regels voor loonwaardebepaling

Sommige werknemers kunnen niet zelfstandig het minimumloon verdienen doordat zij een ziekte of een handicap hebben. Zij hebben echter wel recht op minstens het wettelijk minimumloon (tool) en de minimumvakantiebijslag. Loonkostensubsidie compenseert werkgevers voor het verschil tussen de loonwaarde van de arbeidsbeperkte werknemer en het minimumloon. Voor het bepalen van de loonwaarde van de werknemer op de werkplek wil van Ark landelijke regels opstellen. Dit is nodig om verschillen tussen gemeenten hierin weg te nemen. Daarnaast verduidelijkt het voorstel het aanvragen van ondersteuning op maat of een jobcoach. Het omschrijft ook wat de gemeente met zo’n aanvraag moet doen.

Niet meer handmatig stopzetten

Het wetsvoorstel wijzigt ook de combinatie van no-riskpolis en loonkostensubsidie. Nu moet een werkgever nog handmatig de loonkostensubsidie van de gemeente stopzetten als een werknemer die onder de no-riskpolis valt, ziek wordt en zijn werkgever een uitkering van UWV krijgt. Dat moet veranderen in een systeem waarbij de loonkostensubsidie doorloopt en de werkgever een lagere uitkering krijgt voor de arbeidsongeschikte werknemer. Dat scheelt administratieve rompslomp.