No-riskpolis

Bepaalde werknemers vormen voor de organisatie een minder groot financieel risico als zij ziek worden. Ze vallen namelijk onder de zogenoemde no-riskpolis. Hierdoor draait de werkgever niet op voor hun loondoorbetaling als ze ziek worden. UWV betaalt dan een uitkering. Het gaat om werknemers die een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering krijgen of een verklaring hebben van de gemeente of UWV dat zij een arbeidsbeperking hebben en daardoor niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.Naast de loondoorbetaling heeft de no-riskpolis ook invloed gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de werkgever moet betalen. De no-riskpolis’ers tellen daarvoor namelijk niet mee.