Een persoonlijk ontwikkelingsplan introduceren

24 maart 2021 | Door redactie

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een handig hulpmiddel om de talenten, vaardigheden en kennis van werknemers verder te ontwikkelen. Niet alle werknemers staan echter te springen om zo’n structurele aanpak. Het is daarom belangrijk dat het werken met een POP een goede introductie krijgt.

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) helpt werknemers zich verder te ontwikkelen. In een POP brengen werknemers hun talenten, vaardigheden, kennis en ervaringen in kaart, verwoorden ze waarom en hoe ze zich op bepaalde punten verder willen ontwikkelen en gieten ze deze plannen in concreet geformuleerde doelstellingen. Het POP is dus een uitstekend middel voor coaching en het vergroten van de duurzame inzetbaarheid. Het werken met een POP heeft echter alleen kans van slagen als er voldoende draagvlak voor is en heeft daarom een goede introductie nodig.

Aandachtspunten voor de introductie van het POP

Veranderingen doorvoeren binnen een team of organisatie kent doorgaans nogal wat hindernissen. Het is bij de introductie van het werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan dan ook zaak om aandacht te besteden aan de volgende punten:

  • Presenteer het POP met enthousiasme en als een kans om nóg beter te gaan functioneren. Maak dus duidelijk wat de voordelen van een POP zijn.
  • Leg uit wat het doel van een POP is en wat de reden (of noodzaak) is om ermee aan de slag te gaan zodat werknemers ervan overtuigd raken dat de investering in tijd en energie om een POP op te stellen de moeite waard is.
  • Wijs werknemers op hun eigen verantwoordelijkheid voor hun functioneren, ontwikkeling en het verloop van hun loopbaan. Maak duidelijk dat het POP voor hen een middel is om hierop invloed uit te oefenen.
  • Geef werknemers het vertrouwen dat ze veel kunnen bereiken.
  • Bied werknemers ondersteuning waar nodig (denk mee, geef advies en bied financiële steun om de plannen te realiseren).
  • Stuit de introductie van het POP op weerstand, probeer dan de oorzaken van de weerstand te achterhalen. Vaak is een extra uitleg of onderbouwing van de plannen voldoende om een groot deel van de weerstand weg te nemen.

Meer informatie over het persoonlijk ontwikkelingsplan vindt u in de toolbox Stap voor stap aan de slag met het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Bijlagen bij dit bericht