Visuele vermoeidheid kan tot klachten leiden

2 augustus 2023 | Door redactie

De ogen van werknemers hebben het zwaar vandaag de dag. Onder werktijd verwerken ze waarschijnlijk een groot deel van de werkdag digitale informatie van beeldschermen. Daarnaast kijken mensen in hun vrije tijd vaak tv en hebben een smartphone met een flink display. Visuele vermoeidheid ligt dan op de loer.

Van alle informatie die mensen verwerken, komt zo'n 80% via de ogen binnen. Maar door de alomtegenwoordige schermen van computers, tablets, smartphones en andere gadgets kennen de ogen van de gemiddelde werknemer nauwelijks nog rustmomenten. Dat kan leiden tot overbelasting, met als gevolg zogenoemde visuele vermoeidheid. Gelukkig leiden vermoeide ogen bij volwassenen in principe niet tot beschadigingen, maar overbelasting kan wel degelijk negatieve gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren van werknemers.

Hoofdpijn en concentratieproblemen 

Veelvoorkomende klachten bij visuele vermoeidheid zijn hoofdpijn, concentratieproblemen en branderige en droge ogen. Iedere werknemer die regelmatig met een computer werkt, loopt risico op dergelijke overbelasting. De kans op klachten is echter het grootst bij werknemers van veertig jaar en ouder. Na het veertigste levensjaar gaat de kwaliteit van de ogen namelijk achteruit. Doordat de elasticiteit van de ooglens vermindert, neemt ook het vermogen af om de ogen op korte afstand scherp te stellen. Hierdoor wordt het scherp zien op het beeldscherm lastiger. Vaak hebben mensen niet door dat hun oogklachten veroorzaakt worden door intensief beeldschermgebruik.

Maatregelen tegen visuele vermoeidheid 

Er zijn echter wel de nodige maatregelen (tool) te nemen om preventief de kans op klachten bij werknemers te verminderen. Zorg er ten eerste voor dat zij zich bewust worden van de hoeveelheid digitale prikkels in de omgeving. Het moet mogelijk zijn om af en toe pauze te nemen bij veelvuldig gebruik van schermen. Letterlijk de blik op oneindig hebben, geeft de ogen de kans om uit te rusten. Daarnaast zijn de afstand tot het scherm, het klimaat op kantoor (infographic) en de hoeveelheid licht belangrijk. Speciale beeldschermbrillen kunnen ook helpen overbelasting te voorkomen. Als bijvoorbeeld een bedrijfsarts of gekwalificeerd oogarts vaststelt dat zo'n beeldschermbril noodzaak is (video), moet de werkgever deze tot een redelijk bedrag vergoeden (Arbobesluit artikel 5.11).