Online enquête SER over arbeidsomstandigheden

18 mei 2018 | Door redactie

De Sociaal-Economische Raad gaat een platform oprichten om sociale partners te informeren over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Om te peilen aan wat voor informatie de meeste behoefte is, houdt de SER een online enquête.

Met een online enquête wil de Sociaal-Economische Raad (SER) meningen en de informatiebehoefte over arbo-onderwerpen in kaart brengen. De resultaten uit de enquête worden gebruikt om een nieuw platform over arbozaken op te richten. Het Arbo Informatieplatform is bedoeld voor (vertegenwoordigers van) werkgevers, vakbonden en werknemers of professionals die iets met gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te maken hebben. Het online netwerk gaat waarschijnlijk bestaan uit een website, een nieuwsbrief, webinars en netwerkbijeenkomsten. Bezoekers en gebruikers kunnen er na de lancering informatie vinden, inspiratie opdoen en hun mening geven over allerlei arbozaken. Door kennis en ervaring te delen, kunnen arboprofessionals van elkaar leren.

Enquête ook voor preventiemedewerkers, bhv’ers en OR-leden

De enquête vraagt naar functie, gebruik van informatiebronnen, interessegebied en meningen over arbothema’s. Arboprofessionals worden uitgenodigd de enquête in te vullen en nadrukkelijk ook preventiemedewerkers, bedrijfshulpverleners (bhv’ers) en leden van de ondernemingsraad (OR). De OR heeft instemmingsrecht (artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden) op alle regelingen die te maken met de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid van de organisatie. Zo kunnen bijvoorbeeld de risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak niet worden gebruikt zonder dat de OR ermee heeft ingestemd.

Bijlagen bij dit bericht

Wetgeving bij ziekte en re-integratie
E-learning | VideoCollege 13 minuten