Preventiemedewerker broodnodig voor het nieuwe normaal

De preventiemedewerker speelt een centrale rol bij het arbobeleid in de organisatie. Zeker nu veel organisaties zich opmaken voor een nieuw normaal is een goede preventiemedewerker van belang. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op het aanstellen van de juiste kandidaat en werkt ook in de praktijk nauw samen met de preventiemedewerker.

31 mei 2021 | Door redactie

Als de coronapandemie iets heeft duidelijk gemaakt, is het wel dat voorkomen beter is dan genezen. Op de weg naar het nieuwe normaal speelt de preventiemedewerker een belangrijke rol. Hij werkt mee aan het opstellen en actualiseren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en adviseert de bestuurder, OR, bedrijfsarts of arbodienst op het gebied van gezondheid en veiligheid in de organisatie. Juist voor de terugkeer naar kantoor is dit van wezenlijk belang. Voor organisaties is dit dan ook het uitgelezen moment om werk te maken van de preventiemedewerker (toolbox).

OR drukt stempel op keuze preventiemedewerker

Het aanstellen van een preventiemedewerker is voor iedere organisatie verplicht. De bestuurder doet er verstandig aan om de OR hier vanaf het begin bij te betrekken. De OR heeft namelijk invloed op de keuze van de preventiemedewerker (artikel). Dankzij het instemmingsrecht (artikel 27, lid 1d WOR) heeft de OR inspraak bij de aanstelling, de rol, de positie in de organisatie, het takenpakket en dus ook het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker. Tot een wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017 gold het instemmingsrecht alleen voor het takenpakket.

Takenpakket preventiemedewerker bijstellen voor terugkeer naar kantoor

Heeft de organisatie al een preventiemedewerker, dan doet de bestuurder er in zijn voorbereidingen voor de terugkeer naar kantoor verstandig aan om ook de rol en het takenpakket van de preventiemedewerker weer eens onder de loep te nemen. Mogelijk wil de bestuurder hem bij meer arbogerelateerde zaken betrekken of heeft de preventiemedewerker bijscholing nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van het omgaan met besmettingsgevaar, zoals bij het coronavirus. Ook als de bestuurder de taken van de preventiemedewerker wil aanpassen, is het instemmingsrecht van de OR van kracht.

Meer informatie over de terugkeer naar kantoor na de coronacrisis vindt u in de toolbox Stap voor stap terug naar kantoor.