Eigenrisicodragerschap vóór 1 april aanvragen!

Als uw organisatie per 1 juli 2014 eigenrisicodrager voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) wil worden, of het eigenrisicodragerschap juist wil beëindigen, moet u dit vóór 1 april doorgeven aan de Belastingdienst. Deze wijziging moet u namelijk minimaal 13 weken vóór inwerkingtreding melden.

17 maart 2014 | Door redactie

Eén van de premies werknemersverzekeringen die uw organisatie ieder aangiftetijdvak afdraagt, is de gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Medewerkers die gedeeltelijk of niet-blijvend arbeidsongeschikt worden, kunnen na twee jaar ziekte in aanmerking komen voor een uitkering van UWV. Via de WGA-premie draagt u bij aan die uitkering. U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Uw organisatie betaalt dan geen gedifferentieerde WGA-premie. Hebben uw medewerkers recht op een WGA-uitkering, dan draait uw organisatie zelf hiervoor op als u eigenrisicodrager bent.

Nog tien jaar lang verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen

Als u eigenrisicodrager voor de WGA wilt worden, moet u dit uiterlijk 31 maart doorgeven aan de fiscus. Gebruik hiervoor het formulier van de Belastingdienst (pdf). Houd dan wel rekening met het inlooprisico: ook bestaande WGA-uitkeringen – die dan nog door UWV worden betaald – komen voor uw rekening op het moment dat u eigenrisicodrager wordt.
Is uw organisatie al eigenrisicodrager en wilt u dit beëindigen, gebruik ook dan het formulier van de fiscus. Wel moet u er dan rekening mee houden dat het eigenrisicodragerschap nawerkt, het zogenoemde uitlooprisico. Dit betekent dat u tien jaar lang verantwoordelijk blijft voor de resterende duur van lopende WGA-uitkeringen. UWV neemt de betaling van bestaande uitkeringen dus niet direct van u over.