Kamer stemt vóór: inspraak OR bij faillissement

22 juni 2016 | Door redactie

Werknemers krijgen via de ondernemingsraad (OR) een stem bij de faillissementsaanvraag van hun organisatie. Zo kan de OR voorkomen dat zijn organisatie faillissement aanvraagt, werknemers ontslaat en binnen korte tijd een nieuwe eigenaar heeft die weer nieuw personeel aanneemt. Dinsdag stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel dat dit regelt.

Het wetsvoorstel regelt concreet twee zaken bij faillissementen (tools): de ‘stille curator’, die in de fase voor het faillissement wordt aangesteld, moet voortaan de OR of PVT betrekken bij het proces (voorbereiding). Ook krijgen werknemers het recht om iemand te benoemen die zitting neemt in de voorlopige commissies van schuldeisers (afwikkeling). Dat moet voorkomen dat het personeel na alle schuldeisers op de laatste plek komt te staan. De Sociaal-Economische Raad publiceerde in december al een stroomschema dat duidelijkheid moest bieden over de stem van de OR bij een faillissement.

Snelle doorstart als verkapte vorm van reorganiseren

Het gebeurt steeds vaker dat een onderneming faillissement aanvraagt en werknemers ontslaat, waarna binnen korte tijd een nieuwe eigenaar de organisatie in afgeslankte vorm voortzet of weer nieuwe werknemers of uitzendkrachten inschakelt. In de praktijk wordt dit gebruikt als verkapte manier van reorganiseren. Pijnlijke voorbeelden zijn drogisterij DA, Perry Sport en Scapino. Werknemers, vakbonden, OR’en en Kamerleden hekelen die manier van bedrijfsvoering. PvdA diende daarom een wetsvoorstel in dat direct kon rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.

Grote bonussen voor bestuurders voorkomen

Dankzij het wetsvoorstel zijn de ondernemingsraad en werknemers straks veel eerder op de hoogte van een aankomend faillissement. Met de nieuwe regels moeten zij de ruimte krijgen om de curator te adviseren over het faillissement en over een eventuele verkoop of doorstart. Ook kunnen de werknemers en OR dankzij hun informatierecht bij een aankomend faillissement voorkomen dat bestuurders zichzelf nog snel een bonus uitkeren vóór de daadwerkelijke faillissementsaanvraag.